مقایسه Impact Factor ارایه شده ISI و CiteScore ارائه شده Scopus در ۵ مجله

به غیر ضریب تاثیر یا IF که هر ساله توسط WOS برای مجلات نمایه شده در ISI ارائه میگردد، معیاری دیگری به نام CiteScore یا نمره ارجاعات نیز توسط پایگاه نمایه سازی بزرگ دیگر یعنی Scopus به عنوان معیار کیفی مقالات منتشره در هر مجله ارائه می‌گردد.


این دو معیار برای یک مجله تاحدود زیادی به یکدیگر مرتبط می باشند. در زیر نمودار مقایسه ای برای این دو ضریب آورده شده است.

لذا کسب اطلاع از CiteScore میتواند معیار مناسبی در تخمین میزان ارجاعات یک مجله در همان بازه زمانی در ISI به همگان ارایه نماید.

  • برای اطلاع از نحوه محاسبه ضریب تاثیر یا Impact Factor می توانید به مقاله زیر رجوع فرمایید.
  • همچنین برای اطلاع از نحوه محاسبه CiteScore میتوانید به مقاله زیر مراجعه نمایید.

 

تهیه و تنظیم: واحد علم سنجی انتشارات کوثر – آقای محمد خواجویی