پیش بینی ضریب تاثیر سال ۲۰۱۷ مجلات نمایه شده در ESCI و SCIE از کوثر

با اهداف اطلاع رسانی به سردبیران محترم و در راستای ارتقا کیفی مجلات نمایه شده در پایگاه ISI ، تیم علم سنجی و نمایه سازی انتشارات کوثر اقدام به محاسبه پیش از موعد ضریب تاثیر مجلات در سال ۲۰۱۷ تا ماه اکتبر نموده  است.


لازم به ذکر است که محاسبه این IF قطعی نبوده و در دو ماه باقی مانده از سال می تواند افزایش یابد.

ضمنا این مقدار (ضریب نفوذ) تنها مختص مجلات نمایه شده در SCIE نبوده و در همه مجلاتی که در ESCI نیز نمایه شده اند، میباشد.

نکته: مقادیر ارایه شده مورد تایید نهایی از سوی ISI نمیباشند و صرفا استفاده آزمایشی و آموزشی دارند.

 

با توجه به این پیش بینی، سه مجله با بالاترین IF در سال ۲۰۱۷ به شرح زیر می باشند:

  • Hepatitis Monthly
  • International Journal of Endocrinology and Metabolism
  • Jundishapur Journal of Microbiology

 

 

 

Journal 2017 Prediction of IF, Oct 2017
Archives of Pediatric Infectious Diseases 0.11
Archives of Clinical Infectious Diseases 0.403
Hepatitis Monthly 1.1
Iranian Journal of Pediatrics 0.493
Iranian Journal of Radiology 0.229
Iranian Red Crescent Medical Journal 0.435
Jundishapur Journal of Microbiology 0.677
Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products 0.26
Trauma Monthly 0.244
International Journal of Cancer Management 0.402
International Journal of Endocrinology & Metabolism 1.05
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 0.227
Journal of Pediatrics Review 0.128
Health Scope 0.389

برای اطلاع از نحوه محاسبه ضریب تاثیر می توانید به مقاله زیر رجوع فرمایید:

(http://scinews.ir/?p=2477)

 

تهیه و تنظیم: واحد علم سنجی و نمایه سازی انتشارات کوثر، محمد خواجویی – ۲۸۳۶۸۶