اسراف در منابع انسانی ،حیوانات و پول را متوقف کنید

مطالعه David Moher و همکاران وی در ۶ سپتامبر سال ۲۰۱۷ در مجله Nature با عنوان “اسراف در منابع انسانی ،حیوانات و پول را متوقف کنید” منتشر گردید.


آدرس این مقاله به صورت زیر می باشد:

https://www.nature.com/news/stop-this-waste-of-people-animals-and-money-1.22554

 

در زیر نکات مهم و برجسته این مقاله به شرح ذیل آورده شده است:

  • مجلات Predatory یا یغماگر مجلاتی هستند که مقالات کم کیفیت را با دریافت مبالغی بدون پروسه داوری منتشر می کنند. مطالعات قبلی بیشترین تعداد این مجلات را در هندوستان و آسیا و آفریقا بررسی نموده بودند.
  • حاصل ۱۲ ماه مطالعه روی ۲۰۰۰ مقاله از ۲۰۰ مجله مشخص نمود که ۵۰% نویستدگان مقالات از کشورهای توسعه یافته و ثروتمند می باشند. از ۱۷% مطالعاتی که Funding Source را ذکر نموده بودند، NIH بیشترین محل دریافت بودجه بود. در همین مطالعه نویسندگان از ایالات متحده (US) بیشترین مقاله را منتشر نموده بودند. سپس هندوستان جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است.
  • کمتر از ۱۰% مطالعات کلینیکال Trial اصول نگارش را رعایت کرده بودند همانند Blind بودن گروهها.
  • در ۲۰۰۰ مقاله حدود دو میلیون انسان و ۸۰۰۰ حیوان مورد مطالعه قرار گرفته بودند. این ۲۰۰۰ مقاله از لیست قبلی Bealls اقتباس شده اند.
  • دریافت کد اخلاق معتبر تنها در ۴۰% مقالات رعایت شده بود.
  • ۷۵% مقالات اطلاعاتی در خصوص Funding ارائه نکرده بودند.
  • نویسنده مسئول ۲۰۰۰ مقاله ، ۲۷% از هندوستان ،۱۵% از آمریکا ،۵% از نیجریه و ۴%از ایران و ژاپن بوده اند.
  • یک محقق از دانشگاهی در هندوستان با ۲۰ مقاله و یک محقق از دانشگاه تهران با ۱۴ مقاله بیشترین تعداد مقاله را از آن خود نموده بودند که تماس با هر دو آنها موفق نبود.
  • راههای تشخیص مجلات واقعی از Fake :جستجوی ISSN و نام مجله در Google ، جستجو در ROAD و جستجو در نمایه سازها می باشد.