بهترین روش انتشار کتابچه خلاصه مقالات کنگره چیست؟

ایشو اضافی یا Supplement یک نوع روش مناسب برای انتشار خلاصه مقالات یک کنگره، proceeding از یک سمپوزیوم علمی و یا گزیده ای از مقالات دعوت شده یا Invited articles میباشد. اسپانسرهای علمی یا کمپانی های دارویی و تجیزات پزشکی از این روش میتوانند به طور سریع و قدرتمند به بیان اهداف مورد نظر خود دست یابند.


در کل دو روش متداول برای انتشار Supplement Issue در مجلات علمی پژوهشی وجود دارد:

 • انتشار کل کتابچه خلاصه مقاله ذیل یک مقاله
 • انتشار تک به تک خلاصه مقالات: انتشارات الزویر در برخی از مجلات خود به این روش مبادرت نموده است.

 

روش انتشار کل کتابچه ذیل یک مقاله:

 • کل کتابچه دارای یک فایل پی دی اف خواهد بود
 • فقط یک DOI به کتاب مربوطه تعلق میگیرد
 • Full Text HTML وجود ندارد

مثال:

https://academic.oup.com/eurheartj/article/35/suppl_1/1/541954/Saturday-30-August-2014

http://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(11)00291-8/fulltext

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejhf.2016.18.issue-S1/issuetoc

http://www.aplar2016.com/wp-content/uploads/2016/09/Aplar_2016-oral-abstracts.pdf

https://link.springer.com/journal/12072/11/1/suppl/page/1

 

روش انتشار تک به تک / گروهی خلاصه مقالات در یک صفحه:

 • هر خلاصه مقاله (و یا هر پنل) در یک صفحه مجزا
 • در همان صفحه مجزا به خلاصه مقاله یک DOI تعلق میگیرد.
 • در همان صفحه PDF اکستراکت شده از کتابچه بارگذاری میشود.
 • نویسندگان و تمامی موارد  بر اساس Style مجله استایل ادیت میشوند.
 • داوری کامل بر روی هر خلاصه مقاله مستند سازی میگردد.
 • سابمیت هر خلاصه مقاله در سایت مجله و بر اساس استانداردهای ناشر انجام میشود.

 

مثال ۱: کنگره EASL در مجله Journal of Hepatology:

http://www.journal-of-hepatology.eu/issue/S0168-8278(17)X0002-0

مثال ۲: کتابچه خلاصه مقاله در مجله Shiraz E Medical

http://emedicalj.com/en/issue/1924.html

مثال ۳: روش انتشار گروهی مقالات در یک صفحه:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hep.v60.S1/issuetoc

مثال ۴: انتشار روزانه مقالات در یک صفحه مجزا:

https://academic.oup.com/eurheartj/issue/35/suppl_1

 

 

شکل زیر نشان میدهد در TOC یا Table of Content ایشوهای یک مجله جایگاه ایشو ساپلمنت کجاست.

شکل زیر نشان میدهد که در روش انتشار تک به تک خلاصه مقالات همه منتشر میشوند (به طریقه نوشتن عنوان ایشو ، تعداد خلاصه مقالات و ادیتوریال بورد ایشو ساپلمنت توجه بفرمایید.)

شکل زیر نشان میدهد که اجزا یک خلاصه مقاله منتشر شده شامل چه مواردی میباشند؟ (به DOI و روش استایل ادیت و طرز تهیه PDF توجه بفرمایید)