سابمیت مقاله خود را به دیگران نسپاریم

طبق آمار ارائه شده در وبگاه اخلاق در نشر COPE حدود ۴۷ درصد کل سابمیت های مقالات در ۱۰ مجله علمی پژوهشی توسط فردی غیر از نویسنده مسوول یا Corresponding Author انجام شده است.


وقتی یک محقق به دلایلی مانند مشغله کاری فرصت Submit مقاله خود را ندارد و آن را به فرد دیگری واگذار می کند، خطرات ذیل وی را و حیثیت علمی وی را تهدید می کنند:

۱ ) خطر اول : عدم شناخت مجله و ارسال مقاله به مجلات با IF بالا که در اینصورت شانس Reject در این مجلات بالاست. لذا باید یک محقق که در رشته تخصصی فعالیت می کند به شدت از این مورد پرهیز کند. از Reject شدن مقالات خود پیشگیری نماییم و به هیچ عنوان در مجله ایکه شانس پذیرش ما پایین است اقدام نکنیم.

۲) خطر دوم : تقلب در زمان سابمیت و کلاهبرداری مالی توسط اشخاصی که خود را در زمینه “سابمیت” متخصص می دانند. این افراد علاوه بر کسب مال غیرمشروع، به ارائه اطلاعات غلط نیز می پردازند و حتی در موارد زیادی اقدام به دستکاری نویسندگان مقاله می کنند.

بدون شک حیثیت و اعتبار علمی یک محقق در یک رشته تخصصی حاصل ده ها سال تلاش وی است. پس با سهل انگاری و واسپاری “سابمیت” مقاله خود توسط فرد یا افراد دیگر این حیثیت خود را خدشه دار ننماییم. زیرا در نهایت مجلات با نویسنده مسوول برخورد خواهند کرد.

 

توصیه به هیات علمی دانشگاهها :

  • لطفا با صرف وقت بیشتر، سابمیت مقالات را خودمان انجام دهیم و آن را به گروههای دیگر نسپاریم.
  • رد شدن یا Reject حتی یک مقاله در یک مجله، موجب ثبت یک نقطه سیاه در کارنامه علمی ما در ناشران و جامعه علمی بین المللی فیلد ما خواهد شد.