نکات مهم در نوشتن رزومه یا CV یک محقق

ارایه اطلاعات کامل و دقیق از هر فرد محقق اعم از دانشجو یا عضو هیات علمی میتواند در معرفی وی بسیار موثر باشد.

بدون شک هر چه اطلاعات ارایه شده در یک رزومه یا CV و به عبارت دیگر CURRICULUM VITAE دقیق تر و کامل تر باشد، میتواند فرصت های مناسب تری در هنگام انتخاب فرد جهت یک موقعیت علمی ایفا نماید.

آموختن همه فنون ایجاد یک رزومه مناسب تنها با شرکت در دوره های نگارش رزومه میسر میباشد. هدف از این خبر اطلاع رسانی به علاقمندان و پیشنهاد یک نمونه از رزومه استاندارد میباشد.


سرفصلهای مهم در نگارش یک رزومه عبارتند از:

ACADEMIC PROFILE

EDUCATIONS

SKILLS

PROFESSIONAL MEMBERSHIPS

CLINICAL EXPERIENCES

MANAGEMENT EXPERIENCES

TEACHING EXPERIENCES

WORKSHOPS AND TRAINING COURSES

HONORS AND AWARDS

MEETINGS AND CONGRESSES

RESEARCH ACTIVITIES (GRANTS RECEIVED)

PUBLISHED ARTICLES

Journal Publications (Indexed in PubMed/MedLine/ ISI)

Indexed in other Databases (Blackwell Synergy, Index Copernicus, etc. ):

BOOKS

REFERENCES

 

دانلود نمونه سی وی یا رزومه دانشجویان یا هیات علمی با فرمت Word

CV-Template-Academic