اهمیت Repository برای دانشگاهها و مراکز علمی چیست؟

Repository چیست؟

یک آرشیو آنلاین از کلیه تولیدات علمی یک مجموعه دانشگاهی است که به منظور جمع آوری، بایگانی و توزیع نسخه های دیجیتال تولیدات علمی مورد استفاده قرار میگیرد. منظور از تولیدات علمی در یک دانشگاه عبارتند از:


 • پایان نامه ها
 • تمامی مستندات آموزشی
 • مجلات
 • اطلاعیه ها و اخبار
 • کنفرانس ها و کلاس ها

 

هدف اصلی پایگاههای رپوزیتوری، ارائه یک کتابخانه آنلاین و Open Access از تمامی تولیدات علمی یک دانشگاه می باشد.

شرایط Repository :

 • میزبان اصلی خود دانشگاه باشد.
 • اطلاعات را با کمترین هزینه جمع آوری کند.
 • در نمایش و انتشار اطلاعات، تگ های مورد نیاز وجود داشته باشد.
 • به سهولت به سایر دیتابانک ها متصل شود.

 

نرم افزارهای Repository

شایع ترین و متداول ترین آنها عبارتند از:

 

فواید و محاسن استفاده از رپوزیبتوری ها:

 • تجمیع تمامی انتشارات دانشگاه در یک پایگاه و افزایش شاخصه های علم سنجی
 • عدم نیاز به استفاده از نرم افزار یکپارچه برای مدیریت بخش های مختلف دانشگاهی همانند: مراکز تحقیقاتی و یا مجلات و یا پایان نامه ها
 • بروزرسانی منظم و تمرکز بر روی جمع آوری داده ها

 

طبق قوانین و دستورالعمل های وزارت بهداشت و علوم، همه دانشگاهها ملزم به راه اندازی و بروزرسانی اطلاعات و مستندات خود در Repository های خود می باشند.

یکی از ابزارهای مهم در تسهیل ورود اطلاعات به این پایگاهها داشتن شناسه DOI برای هر مطلب منتشره می باشد.