اهمیت صفحه شخصی یک محقق در وب سایت آکادمی و به روزرسانی آن

یکی از مهمترین ابزار شناسایی یک محقق دانشگاهی و علمی داشتن صفحه شخصی و اطلاعات علمی در وب سایت مرکز دانشگاهی می باشد. اولین قدم در تعیین و تشخیص هویت نویسنده یک مقاله، جستجوی نویسنده در وب و رسیدن به صفحه پروفایل وی در مرکز علمی یا دانشگاهی وی می باشد. متاسفانه در کشور ما، اساتید و اعضا هیات علمی و دانشجویان یا اصولا علاقه ای به این موضوع ندارند و یا توانایی داشتن آن را ندارند.


انجمن ها، گروههای علمی و مراکز دانشگاهی موظف هستند که یک صفحه تحت وب از دامنه رسمی خود را در اختیار اعضا علمی خود قرار دهند و پس از تایید کلیه اطلاعات علمی رزومه افراد در آن صفحه قرار داده شود. سردبیران مجلات و یا داوران و ناظران علمی در قدم اول پس از سابمیت یک مقاله بهتر است هویت نویسنده را با جستجو در سایتهایی همانند Google یا Google Scholar و یا PubMed بررسی نمایند. بسیاری از موارد خلاف اخلاق در نشر تنها با یک جستجوی ساده در وب آشکار می شوند.