برای چهارمین سال متوالی مجله هپاتیت برترین مجله علوم پزشکی کشور گردید

مجله هپاتیت ماهیانه با انتشار بیش از ۹ مقاله علمی پژوهشی در هر ماه از سال ۲۰۱۶ بار دیگر و برای چهارمین سال متوالی توانست بالاترین ضریب نفوذ یا Impact Factor را از آن خود کند. IF امسال این مجله ۱٫۶۷ گردیده است.

انتشارات کوثر ضمن تبریک فراوان این افتخار به جامعه علمی کشور، آرزوی توفیق روزافزون برای هیات تحریریه محترم این مجله دارد.


اگرچه IF مجله در سال نسبت به سال ۲۰۱۵ کاهش اندکی را نشان می دهد اما با بررسی دقیق تر در می یابیم که با توجه به افزایش حجم مقالات (۹۷ مقاله در ۲۰۱۵ و ۱۱۴ مقاله در ۲۰۱۶) و همچنین کاهش ضریب ارجاع به خودی در دو سال اخیر، این ضریب نفوذ در واقع روند و تمایل افزایش دارد.