افزایش Impact Factor اکثر مجلات انتشارات کوثر در سال ۲۰۱۶

پیرو ارائه گزارش ارجاعات مجله یا Journal Citation Report در June 2016 از سوی موسسه تامسون رویترز، مشخص گردید که ضریب نفوذ یا Impact Factor چهار مجله از پنج مجله تحت انتشار در انتشارات کوثر در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۵ رشد داشته اند.


این مجلات (طبق تصویر) عبارتند از مجله رادیولوژی ایران، میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، مجله اطفال و مجله هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.

از سوی دیگر با وجود کاهش IF در مجله هپاتیت، بدلیل کاهش ارجاع به خودی و افزایش تعداد مقالات، حتی این مجله نیز با رشد روبرو گردیده است.

انتشارات کوثر ضمن تبریک فراوان به جامعه علمی کشور، آرزوی توفیق روزافزون به هیات تحریریه این مجلات را از درگاه ایزد منان خواستار می‌باشد.