نمایه شدن مجله Archives of Neuroscience در ISI

نمایه شدن در ISI برای مجلات علمی در رشته های مختلف به منزله دریافت مهر تایید از معتبرترین پایگاه اطلاعاتی علمی دنیاست. تلاش تمامی دست اندرکاران مجلات علمی در مسیر افزایش visibility مقالات عمدتا با نمایه شدن در پایگاههای اطلاعاتی معتبر و پربازدید، به ثمر می‌نشیند.


مجله Archives of Neuroscience  متعلق به مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی دانشگاه تهران که توسط انتشارات کوثر منتشر میگردد موفق گردید مراحل نمایه سازی در ISI را با موفقیت طی نموده و در زمره مجلات این پایگاه اطلاعاتی درآید.

این مجله به سردبیری جناب آقای دکتر زاهد حسین خان و همکاری علمی پروفسور مجید سمیعی و مدیریت آقای دکتر سید حسن امامی رضوی منتشر میگردد و پیشتر در سایر پایگاههای اطلاعاتی عمومی و تخصصی نمایه شده بود که از جمله آنها میتوان به پایگاه اطلاعاتی الزویر (Embase) اشاره کرد.

انتشارات کوثر ضمن تبریک صمیمانه این موفقیت بزرگ به تیم علمی و دست اندرکاران مجله، آرزوی موفقیتهای بیشتر و دریافت رتبه های علمی بالاتر برای این مجله وزین دارد.