افزایش ارجاعات یک کتاب در آمازون و راهی برای افزایش خوانندگان

حتما تابحال در مورد افزایش ارجاعات (Citation) یک مقاله شنیده اید و حتما می دانید که برای افزایش آن راههای متعددی هم وجود دارد. برخی از این راهها علمی و برخی دیگر غیرعلمی و موجب خروج یک مجله از نمایه ساز می شوند.


در مورد کتاب نیز یک نوع مقاله علمی از نوع Book Review وجود دارد که با کمک آن می توان به ارجاع کتاب افزود و باعث بیشتر دیده شدن و خوانده شدن کتاب گردید. این مقاله مروری از نوع کوتاه و با ساختار خاص است که فرد صاحب نظر در یک رشته علمی، بر روی کتاب منتشره می نویسد و در یکی از مجلات معتبر منتشر میکند.

محققینی که در سایت آمازون کتاب خود را برای فروش عرضه می دارند می توانند از این نوع مقاله استفاده برده و شانس ارجاع به کتاب خود را افزایش دهند.

البته همه اینها در حالتی است که از کتاب شما تعاریف مثبت بشود. لذا از سوی دیگر و در صورتیکه انتقادات جدی به کتاب شما وارد شود، ممکن است اثر کاملا معکوسی بجای بگذارد و میزان فروش شما کاهش یابد. پس، شما به عنوان نویسنده کتاب می توانید از محققین صاحب نام دعوت کنید تا در مورد کتاب شما مقاله Book Review بنویسند.

سردبیران مجلات نیز می توانند با دعوت از محققین صاحب نظر به نگارش Book Review بر روی آخرین کتب منتشره نمایند تا از این طریق در قدم اول به خوانندگان مجله خود خوراک فکری مناسب بدهند و در قدم دوم باعث ارتقا یا افت امتیاز یک کتاب بشوند.

Book Review به خوانندگان کمک می کند که کتاب خوب و بد را بهتر بشناسند.

ضمنا این مقالات Book Review در سایت فروشنده کتاب هم منعکس و درج خواهد شد.