لیست های سیاه غیرقانونی و در تضاد با اصل بیگناهی افراد هستند

متعاقب حذف (به ظاهر خودخواسته) اولین لیست متناقض و غیرمستند سیاه مجلات از سوی یک کتابدار به نام جفری بل که بصورتی کاملا یکطرفه و بدون ارایه هیچ دلیلی اقدام به انتشار وبلاگی تحت عنوان “لیست مجلات و ناشرین مشکوک” میکرد (در روز ۱۵ ژانویه ۲۰۱۷) مجله ساینس مانیتور در شماره اخیر خود با توماس رادسون مدیر روابط عمومی انتشارات Frontier (از بحش های انتشارات نیچر) مصاحبه نموده است. این انتشارات یکی از ناشرینی بوده است که نام وی در لیست جفری بل مطرح شده بود و طبق گمانه زنی ها شکایت وی از جفری بل منجر به عقب نشینی بل و حذف لیست خود گردیده است.


وی در خصوص این لیست بیان نمود که  “وقتی یک فرد و تنها یک فرد و بدون هیچ پشتوانه علمی یا اداری اقدام به ارایه یکسری اطلاعات اثبات نشده از مجلات می کند و به آنها عنوان “مجرم” میدهد، اصلا جای بسیار تامل است که چرا باید سایر افراد به این لیست اعتماد کنند؟”.

به اعتقاد وی “جفری بل نه یک فرد سالم بلکه یک کلاهبردار است. وی بدون ذکر حتی یک دلیل و تنها با یک بیانیه در وبلاگ خود حیثیت علمی بیش از ۱۰۰۰ مجله و ناشر صدمه می زند و ما داریم در مورد درست یا غلط  بودن این لیست با هم بحث می کنیم ؟؟! آیا شما میدانید در این مجلات و ناشرین آدمهایی هستند که در راه مجله خود تلاش میکنند و صبح که از خواب بیدار می شوند ناگهان با لیست سیاه مواجه می شوند؟”

توماس رادسون در جای دیگر بیان داشت که به دنبال این اقدام وی علیه وی و دانشگاه وی شکایت نمودیم چرا که معتقد بودیم: ” جفری بل حتی اگر یک قاضی هم باشد و حتی اگر یک دزد را هم گیر انداخته باشد نباید نام وی را منتشر کند.”

به نظر توماس رادسون “این لیست های سیاه ناقض اصل بیگناهی افراد هستند و بدون تشکیل محکمه به افراد و شخصیت ها عنوان “مجرم” را می دهند.” وی از سایر مجلات  هم درخواست نمود تا با شکایت از جاهایی که اقدام به انتشار لیست های سیاه بدون دلیل نموده اند آنها را وادار به حذف این لیست ها بنمایند. به نظر وی باید مقالاتی هم از سوی این مجلات منتشر شود و زشت بودن عمل این فرد را به اطلاع خوانندگان خود برسانند.

وی درپایان بیان میکند که “درست است که برخ مجلات تقلبی و آدمهای خلافکار در دنیای مجلات هم هستند ولی روش برخورد با آنها بی آبرویی آنها توسط یک فرد نیست.” وی معتقد است که خود مردم میتوانند مجله بد و تقلبی را تشخیص دهند.