گزارش ارجاعات مجلات در سال ۲۰۱۳ از سوی ISI یک ماه تاخیر دارد

مرکز ارزیابی تجاری علوم در تامسون رویترز (Thomson Reuters) هنوز پس از گذشت یک ماه از مهلت رسمی اعلام شده در سایت خود اقدام به ارایه گزارش سالیانه ضرایب نفوذ مجلات ننموده است. موسسه تامسون رویترز دارای معتبرترین پایگاه نمایه ساز علوم در دنیا با برند ISI میباشد که در آخرین گزارش خود در June سال ۲۰۱۳ به ارایه گزارشی دقیق از متغیرهای علم سنجی بیش از ۱۰۰۰۰ مجله تحت پوشش خود نمود. ضریب نفوذ (Impact Factor) اعلام شده توسط این موسسه در سایت اصلی گزارش ارجاعات مجلات (Journal Citation Report) نیمه هر سال (June) به همگان ارایه میشود.


در این گزارش ، اطلاعات آماری و علم سنجی مجلات علوم دانشگاهی شامل آنالیز ارجاعات، ضریب نفوذ، ضریب متریک در میان میلیون رکورد سال اخیر در علوم طبیعی و انسانی بیان میشود. در گزارش سال گذشته که ۱۹ ژوئن و بر روی ارجاعات سال ۲۰۱۲ ارایه شد، ۱۰۸۵۳ مجله در ۲۳۲ موضع مختلف از ۸۳ کشور دنیا با هم مقایسه شدند. در این گزارش ۳۷۹ مجله اولین IF خود را دریافت میکردند و ۳۷ مجله (یک مجله از ایران) از نمایه شدن در این پایگاه معلق شدند (Suppressed). این مجلات معلق شده پس از دو سال شانس مجدد بررسی در این پایگاه را خواهند داشت.

از سال ۱۹۷۵ این گزارش معتبرترین گزارش آکادمیک محسوب میشود. تامسون رویترز یک آژانس اطلاعاتی خصوصی با بیش از ۶۰۰۰۰ کارمند در بیش از ۱۰۰ کشور دنیا میباشد.

نویسنده:
دکتر سیدمحمد میری
مدیر عامل،
انتشارات کوثر