تمامی مجلات نمایه شده کوثر در سال ۲۰۱۳ ضرایب نفوذ افزایشی داشتند

آنالیز اولیه گزارش سالیانه ارجاعات مجلات ارایه شده از سوی ISI (موسسه تامسون رویترز) مشخص نمود که هر ۵ مجله شاخص انتشارات کوثر در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال گذشته از ضریب نفوذ افزایشی برخوردار بوده اند. علیرغم افزایش سه برابری مقالات منتشره نسبت به سال گذشته در هر کدام از این مجلات، خوشبختانه نمودارها حاکی از افزایش ضرایب نفوذ این مجلات میباشند.


if-

از جمله نکات قابل توجه یکی اینکه مجله Iranian Journal of Biotechnology که مالک اصلی آن پژوهشگاه ملی ژنتیک ایران میباشد در اولین Impact Factor خود موفق به کسب ضریب معادل IF=0.536 شد که در بین مجلات ایرانی این موضوع برای اولین بار اتفاق می افتد.

همچنین به همت عالی هیات تحریریه محترم مجله Iranian Journal of Radiology این مجله توانست با رشد حدود ۴۰۰% درصدی خود و کسب IF=0.177 علاوه بر جبران مشکلات ارجاعات سال گذشته خود در رنکینگ کشوری نیز سه پله صعود نماید.

انتشارات کوثر کسب این افتخار را به جامعه دانشگاهیان و علی الخصوص هیات تحریریه محترم این مجلات و سایر مجلات ایرانی تبریک عرض می نماید.

جدول ذیل بیانگر مشخصات جزیی هر کدام از این مجلات میباشد.

Rank-IF-

برای مشاهده جزییات مجلات در گزارش سالیانه روی نام هر مجله کلیک کنید.

 

جزییات گزارش ارجاعات مجله میکروبیولوژی اهواز-Journal Citation Report 2013

 

جزییات گزارش ارجاعات مجله میکروبیولوژی اهواز-Journal Citation Report 2013

 

 

برای مشاهده جزییات مجلات در گزارش سالیانه روی نام هر مجله کلیک کنید.

 

جزییات گزارش ارجاعات مجله هپاتیت-Journal Citation Report 2013

 

جزییات گزارش ارجاعات مجله هپاتیت-Journal Citation Report 2013

 

 

برای مشاهده جزییات مجلات در گزارش سالیانه روی نام هر مجله کلیک کنید.

 

جزییات گزارش ارجاعات مجله بیوتکنولوژی-Journal Citation Report 2013

 

جزییات گزارش ارجاعات مجله بیوتکنولوژی-Journal Citation Report 2013

 

 

برای مشاهده جزییات مجلات در گزارش سالیانه روی نام هر مجله کلیک کنید.

 

جزییات گزارش ارجاعات مجله رادیولوژی-Journal Citation Report 2013

 

جزییات گزارش ارجاعات مجله رادیولوژی-Journal Citation Report 2013

 

 

برای مشاهده جزییات مجلات در گزارش سالیانه روی نام هر مجله کلیک کنید.

 

جزییات گزارش ارجاعات مجله هلال احمر-Journal Citation Report 2013

 

جزییات گزارش ارجاعات مجله هلال احمر-Journal Citation Report 2013