افزایش ضریب نفوذ مجله هپاتیت حاصل یک کار تیمی برنامه ریزی شده بود

استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله و سردبیر مجله Hepatitis Monthly در جمع مجلات پابمدی دانشگاههای کشور ضمن تبریک کسب مقام اولی مجله به همه هیئت تحریریه و جامعه دانشگاهی کشور، به دست آوردن بالاترین ضریب نفوذ مجلات ایرانی در سال ۲۰۱۳ (۱/۷۹۶) را حاصل تلاش و برنامه ریزی دقیق یک ساله گذشته هیئت تحریریه و نویسندگان دانست.


وی در ابتدا صحبتهای خود را با عنوان “بررسی تجربیات موفق انتشار مجله هپاتیت”، ضمن برشمردن تاریخچه مجله و نحوه شکل گیری از ابتدا، بیان نمود که این ضریب نفوذ در عین کاهش حدود ۵۰% در خود ارجاعی (self-citation) نسبت به سال ۲۰۱۲ و افزایش سه برابری مجلات منتشر شده در سال ۲۰۱۲ به دست آمده است.

از جمله عوامل موثر در ضریب نفوذ؛ اشتراک مقالات در شبکه های اجتماعی، داوران حرفه ای و پرداخت تشویقی، چاپ مقالات مروری، اختصاص جایزه سالیانه به برترین نویسنده، استفاده از ظرفیت شیکه هپاتیت، کنگره سالانه هپاتیت و انتشار منظم و روزانه مقالات نام برده شدند.

IMG_4156

IMG_4157

IMG_4159

در انتها وی با بیان سیستم جدید نظرسنجی در پابمد با عنوان Pubmed Commons از آن به عنوان محل مناسبی برای درج نظرات خوانندگان نام بردند.

برای دریافت اسلایدهای ایشان اینجا را کلیک کنید.