نگران کاهش حرکت پرشتاب علمی ایران در سال آینده هستیم.

پرفسور فریدون عزیزی استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس پژوهشکده غدد و متابولیسم ضمن بیان آمار دقیق علمی در جمع مجلات علوم پزشکی کشور بیان نمودند که “شواهد دو ساله اخیر نشان میدهد که حرکت علمی ایران در دو سال اخیر کاهش داشته است”.


وی بیان نمود که “درسال ۲۰۱۳ رتبه تولیدات علمی ایران در ISI از ۱۸ به ۲۰ تنزل یافته و در پایگاه Scopus نیز به ۱۷ کاهش یافته است. با توجه به اطلاعات به روز پیش بینی میشود تا انتهای سال تعداد مقالان در ISI به ۲۲۷۶۰ مقاله برسد که نسبت به سال قبل (۲۹۰۸۶ مقاله) کاهش قابل ملاحظه ای داشته است.

وی در اظهارات خود به بیان عوامل موثر در این کاهش پرداخته و لزوم دفت و بررسی دقیق آنها را ازوظایف ملی برشمردند. از جمله راهکارهای ایشان برای جلوگیری از کاهش حرکت علمی نهادینه کردن پژوهش در مدارس، تشکیل یک متولی واحد در امر پژوهش کشور، افزایش اعتبارات پژوهشی و عدم اختصاص اعتبارات به سایر موارد از جمله حقوق پرسنلی و تامین سهم واقعی پژوهش از بودجه سالانه کشور دانست.

IMG_4151

IMG_4158

IMG_4168

در انتهای صحبتهای ایشان صمن بیان اینکه در سال جاری تنها ۶ مجله کشور افزایش IF را نسبت به سال ۲۰۱۲ تجربه نمودند؛ از رشد منفی IF در بسیاری از مجلات ایرانی ابراز نگرانی جدی نمودند.

برای دریافت اسلایدهای ایشان اینجا را کلیک کنید.

نویسنده:
دکتر سیدمحمد میری
مدیر عامل،
انتشارات کوثر