از سال ۱۳۹۲ تا کنون وضعیت مناسبی در Scopus نداریم

طبق آمارهای ارایه شده از سوی کمیسیون نشریات وزارت بهداشت رشد علمی نمایه شدن مجلات از سال ۱۳۹۲ تاکنون در پایگاه استنادی Scopus متوقف شده است.

طبق آمارهای موجود در این پایگاه پس از رشد بیسابقه علمی ایران از سال ۱۳۸۳ (۸ مجله نمایه شده) تا سال ۱۳۹۱ (۸۵ مجله نمایه شده در Scopus و ۷۳ مجله در Embase) توقف این رشد از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ گزارش شده است. به طوری که این روند از سال ۱۳۹۲ با تعداد ۹۰ مجله در Scopus و ۷۷ مجله در Embase ثابت مانده است.


عدم رشد مجلات در این دو سال اخیر زنگ خطر جدی برای مجلات کشور محسوب می‌شود زیرا که در مقایسه با دو سال پیش که ایران به عنوان دارنده سریع ترین رشد علمی در همین پایگاه‌ها به آن استناد شده بود این نکته جای بسی تامل دارد.

شیما رحیمی،
خبرنگار سای نیوز