با سیاست تشویق می‌توان ضریب نفوذ مجلات ایرانی را غنی‌تر نمود

طبق آمار اعلام شده از سوی ISI تنها کمتر از ۱۰% ارجاعات به مجلات ایرانی در سال ۲۰۱۳ از سوی نویسندگان ایرانی انجام شده است. یکی از اصول کمک به حرکت علمی کشور، تشویق نویسندگان ایرانی به ارجاع بیشتر در مقالات خود به مجلات ایرانی می‌باشد.


در همین راستا مجله بیهوشی و درد (ارگان رسمی انجمن بیهوشی و درد به آدرس www.anesthpain.com) به همه نویسندگان علوم پزشکی کشور و رشته‌های مرتبط جایزه پژوهشی اعطا می‌کند. نویسندگانی که در سال ۲۰۱۳ اقدام به انتشار مقاله خود در یکی از مجلات ISI نموده باشند و حداقل ۷-۵ رفرنس کاملا مرتبط با عنوان مقاله آنها متعلق به مجله بیهوشی و درد باشد جایزه پژوهشی نقدی اعطا می‌شود. نویسندگانی که شرایط شرکت در این گرانت را دارند لطفا فایل PDF مقاله منتشره خود را به آدرس ایمیل info@anesthpain.com (با عنوان Journal Award 2013) ارسال نمایند تا پس از بررسی گرنت مربوطه به آنها تعلق گیرد. لازم به توضیح است که ۷-۵ منبع مورد نظر باید به یکی از مقالات مجله مذکور که در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ منتشر شده باشد ارجاع نماید.