نا آگاهی نویسندگان دلیل اصلی تخلفات پژوهشی و انتشاراتی در ایران است.

به گزارش خبرنگار رسای نیوز از نخستین نشست تخصصی مجلات پابمدی کشور که مورخه ۲۲/۵/۹۳ توسط انجمن سردبیران علوم پزشکی کشور برگزار گردید، آقای دکتر کاظم زنده‌دل به عنوان نماینده مسئول کمیته‌های اخلاق در پژوهش کشور بیان نمودندکه دستورالعمل تخلفات پژوهشی در کشور و راهنمای اخلاق در انتشارات از سال ۸۹ کاملا مصوب بوده و کمیته‌های مربوطه در دانشگاه‌های علوم پزشکی مشغول انجام وظایف فانونی هستند.


ایشان در گزارش آماری خود ابراز نمودند که از مجموع ۶۹ گزارش بررسی شده ۷ مورد جعل داده، ۱۹ مورد سرقت معنوی، ۲۱ مورد نویسنده پنهان، ۱ مورد تخریب نتایج و ۸ مورد سایر موارد بوده است که ۱۸ مورد به تذکر کتبی به پژوهشگر/نویسنده منجر و سایر موارد به طور شفاهی حل و فصل شده است. لذا حدود ۹۰% موارد با اقدام قاطع رو به رو شده‌اند.

IMG_4164

از جمله دلایل این تخلفات اختلافات بین نویسندگان، عدم آگاهی نویسندگان از امور اخلاق در نشر و عدم بیان صریح قوانین از سوی مراجع مانند دانشگاه‌ها و مجلات علمی است. به گفته ایشان مشکلات گزارش شده در اخلاق در نشر حدود ۱۰% از مشکلات واقعی است و عدم گزارش به موقع این تخلفات دلیل گسترش این مشکلات می‌باشد. وی از کلیه محقیقن و ناشران درخواست نمود به محض مشاهده تخلف اخلاق در نشر موارد به کمیته مربوطه در هر دانشگاه ارجاع داده شود.

برای دریافت اسلایدها کلیک نمایید.

شیما رحیمی،
خبرنگار سای نیوز