بیشترین رشد کمی مجلات کشور بین سال‌های ۹۲-۸۹ در کشور بوده است.

دکتر اکبر ساری رئیس کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور درمجمع مجلات پابمدی کشور ضمن ارایه گزارش کامل از وضعیت انتشارات علمی پزشکی کشور در سال ۲۰۱۳ آمار دقیقی را از مجلات علوم پزشکی مصوب کشور ارایه نمودند.


مجلات علوم پزشکی کشور پس از تاسیس در دانشگاه‌های مربوط برای کسب رتبه علمی پژوهشی طبق قانون مصوب نیاز به ارزیابی علمی دقیق داشته و پس از اخذ رتبه انتشار مقاله در آنها برای اعضا هیات علمی کشور امتیاز علمی و آموزشی لازم را در بر خواهد داشت.

ایشان بیان نمودند که تعداد مجلات در سال ۸۳، از ۹۰ مجله به تعداد ۳۳۳ مجله در سال ۹۳ ارتقا یافته است که بیشترین رشد مجلات مصوب در فاصله سال‌های ۹۲-۸۹ بوده است. طبق آمار اعلام شده تعداد مجلات دقیقا متناسب با پیش‌بینی در برنامه توسعه علمی و نقشه راه کشوری بوده و از نظر کمی به اهداف برنامه دست یافته‌ایم. اهم مشکلات مجلات کشور از نظر رئیس کمیسیون نشریات کشور عدم توجه کافی به کیفیت مقالات و عدم صرفه اقتصادی مجلات، ارجاعات پایین محققان ایرانی به مقالات ایرانی، کیفیت پایین داوری مقالات، عدم توجه به اخلاق نشر و منابع مالی محدود اختصاص یافته است.

PMC Journals 220593_Page_03

به گفته وی سیاست معاونت تحقیقاتی توانمندسازی مجلات نوپا، برنامه ریزی برای افزایش ارجاعات و تکمیل و به روزرسانی سامانه مجلات علوم پزشکی کشور می‌باشد که علیرغم اختصاص بودجه مناسب و کمبود نیروی انسانی در سال‌های اخیر به هم اهداف کمی خود دست یافته است.

برای دریافت اسلایدها کلیک نمایید.

شیما رحیمی،
خبرنگار سای نیوز