ضرورت تشکیل کتابخانه ملی علوم ایران

عدم پیشرفت جایگاه و رتبه علمی جمهوری اسلامی ایران در دو سال اخیر و در دو پایگاه معتبر ISI و Scopus زنگ خطر جدی برای مسئولین و سیاستگزاران اجرایی کشور محسوب می‌شود. طبق آخرین گزارش رسمی منتشر شده از سوی ISI در سال ۲۰۱۳، دو مجله علمی و معتبر ایرانی از لیست مجلات نمایه شده Suspend و معلق شده‌اند و همچنین رتبه علمی ایران از ۱۸ به ۲۰ تنزل یافته است. از سوی دیگر در Scopus نیز طی سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ هیچ مجله ایرانی تاکنون نمایه نشده است و تعداد مقالات ایران نسبت به سال قبل حدود ۴۰۰۰ مورد کاهش یافته است.


با توجه به تنزل جایگاه علمی ایران چه اقدامی می‌تواند در جبران آن موثر و مفید باشد؟ بدون شک در یک درمان موقت و کوتاه می‌توان از ظرفیت‌های فعلی کشور با اتخاذ راه‌های مناسب استفاده نمود. به طور مثال با اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای محققین کشور، میزان ارجاع به مقالات ایرانی را افزایش داد. اما آنچه به عنوان موثرترین راه و طی یک برنامه پنجساله مطرح می‌شود تشکیل یک کتابخانه ملی علوم ایران مطابق با استانداردها و الگوهای Pubmed است. دولت می‌تواند ضمن حمایت از بانک‌های موجود اقدام به تاسیس این کتابخانه نماید و در عمل زمینه جستجوی محققین در کل مقالات منتشر شده ایرانیان را فراهم آورد. بررسی و مطالعه دقیق Pubmed که از سوی کتابخانه ملی آمریکا اداره می‌شود میتواند راهکارهای اساسی و زیربنایی تاسیس مدل ایرانی کتابخانه را فراهم نماید.

شیما رحیمی،
خبرنگار سای نیوز