مقایسه رشد مجلات ایرانی در سه سال اخیر

پس از اعلام نتایج ضریب نفوذ یا Impact Factor  مجلات ایرانی برآن شدیم تا یک مقایسه کلی در سه سال اخیر و بر روی مجلات ایرانی علوم پزشکی داشته باشیم. با بررسی اجمالی بر روی داده ها و بررسی نمودار درج شده در این مطلب نتایج ذیل مشهود می باشند:


  • بیشترین ضریب نفوذ در بین مجلات پزشکی ایرانی در سال ۲۰۱۵ به ترتیب از آن مجله هپاتیت ماهیانه، دارو و مجله تحقیقات دارویی می‌باشد.
  • بیشترین میزان افزایش و رشد از آن مجله میکروبیولوژی دانشگاه اهواز است بطوریکه از ۳۸۷ درسال ۲۰۱۴ به ۶۵۵ در سال ۲۰۱۵ ارتقا یافته است.
  • تغییرات مجلات ذیل در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴ به شرح  ذیل می‌باشند:

 

مجلاتی که IF  آنها کمتر شده است مجلاتی که IF آنها بیشتر منتشر شده است
آرشیو علوم پزشکی علوم پایه هپاتیت Cell
رادیولوژی بهداشت عمومی آلرژی و آسم دارو
    بیماری های کلیه ایمونولوژی
    تحقیقات دارویی اطفال
    آرتروپود هلال احمر
    میکروبیولوژی تحقیق علوم پزشکی