گزارش ارجاعات مجلات نمایه شده در ISI در سال ۲۰۱۵ منتشر شد

گزارش ارجاع مجلات یا Journal Citation Report یکی از مهمترین گزارشات کیفی مجلات است که همه ساله در ماه مارچ میلادی توسط موسسه تامسون رویترز منتشر می شود. ضریب نفوذ یا (Impact Factor) اصلی ترین شاخصه این گزارش یکی از ابداعات این موسسه است که به عنوان شاخص کیفی تاثیر پذیر مجله مطرح می‌باشد.


به دلیل اهمیت اطلاعات مندرج در این گزارش وعدم دسترسی برخی از دانشگاهیان به مفاد گزارش برآن شدیم تا به رسم اطلاع رسانی سالیانه تعدادی از متغیرهای مربوطه را که مربوط به مجلات ایرانی وزارتین علوم و بهداشت می باشد جهت مطالعه در اختیار علاقه‌مندان قرار دهیم. برای دیدن خلاصه گزارش می توانید به فایل پیوست خبر مراجعه نمائید.

دانلود فایل پیوست