روش نمایه شدن در ProQuest

پایگاه چکیده های علمی کمبریج ProQuest

تاریخچه و هدف:
CSA یا پایگاه چکیده های علمی کمبریج مبنی بر Ann Arbor, Michigan  یک پشتیبان آنلاین می باشد. هم اکنون یکی از بخش های مهم این پایگاه ProQuest بوده که خود بخشی از منابع کمبریج می باشد. این شرکت، تعداد زیادی پایگاه های  فهرست شناسی در زمینه های مختلف هنر، علوم انسانی ، علوم طبیعی و اجتماعی و فناوری را تولید نموده است.


نشریات چگونه میتوانند در ProQuest  ثبت شوند؟
نشریات می توانند با پر نمودن فرمی که در لینک زیر موجود می باشد در این پایگاه تقاضای ثبت نمایند:


http://www.proquest.co.uk/en-UK/site/forms/pub-eff.shtml

برای دریافت اطلاعات تکمیلی به سایت زیر مراجعه نمایید:

www.cambridgeinformationgroup.com

مهرو محمودیان،
واحد نمایه سازی،
انتشارات کوثر