چگونه یک نشریه در اسکوپوس سابمیت و ارزیابی می شود؟

ابتدا باید مطمئین شوید مجله ایی که برای سابمیت آن می خواهید اقدام کنید معتبر است.

تمامی ژورنال ها باید از از فرم سابمیتی که به صورت آنلاین در پایگاه وجود دارد استفاده کنند. هنگامی که وارد صفحه ابتدایی  فرم می شوید، اسکوپوس  از نمایه ساز سوال می کند که آیا مطمئن هستید که مجله حاضر دارای اولین شرایط و مجوز ورود به  اسکوپوس است یا خیر؟


زمانی که این مرحله تمام می شود اسکوپوس فرمی را برای تکمیل اطلاعات جزئی و کلی مجله  ارائه می دهد. تکمیل تمامی سوالات در این فرم اجباری است و برای ادامه تکمیل فرم، نمایه ساز باید چند مقاله از مجله را برای نمونه آپلود کند. زمانی که فرم را به صورت کامل تکمیل کردید، به صورت اتوماتیک یک ایمیل مبنی بر تاییدیه سابمیت ژورنال و وارد شدن آن به مرحله داوری از اسکوپوس دریافت می کنید. محتوای این نامه ذکر می کند که نشریه شما در اسکوپوس سابمیت شده است و ممکن است برای مرحله داوری در نظر گرفته شود ولی  این به معنی موافقت  برای پذیرفتن نشریه شما در اسکوپوس نیست.

 

پس از سابمیت در اسکوپوس، چه مدت زمان لازم است تا از نتیجه وضعیت نشریه خود در اسکوپوس مطلع شویم؟

پس از اینکه نشریه ای را در اسکوپوس  به منظورنمایه شدن، سابمیت کردید، بلافاصله یک ایمیل جهت تاییدیه سابمیت خوددریافت می کنید که به اطلاع شما می رساند که نشریه شما سابمیت شده است و ممکن است برای ورود به مرحله داوری در نظر گرفته شود. هرچند این نامه به هیچ عنوان ضمانت نمی کند که نشریه شما حتما در اسکوپوس نمایه می شود. زیرا قبل از اینکه هرگونه تصمیمی برای مجله شما اخذ شود، نشریه متقاضی  حتما باید مراحل انتخاب نشریه و داوری را توسط گروه CSAB طی کند.

با توجه به تعداد نشریه هایی که در اسکوپوس سابمیت شده اند، حدود ۶ تا ۱۲ماه زمان لازم است تا این مرحله طی شود.

 

پس از اینکه یک نشریه سابمیت می­شود چه اتفاقی می افتد؟

بعد از سابمیت، اسکوپوس مجله را از لحاظ  اعتبار بررسی  می­کند تا تشخیص دهد که می تواند وارد مرحله داوری شود یا خیر. اگر مجله در این مرحله مورد قبول واقع نشود و نتواند وارد مرحله داوری شود، نتیجه مردودی  با دلایل کافی به نمایه کننده اصلی اطلاع رسانی می­شود. اگر نشریه دارای اعتبار اولیه باشد، تمام اطلاعات مورد نیاز مجله که در فرم پر شده است به تیم ارزیابی اسکوپوس داده می شود. در صورت نیاز از ناشر درخواست می شود که فرم اطلاعات ناشر را به منظور تهیه اطلاعات درست و صحیح برای مجله ،تکمیل کند. زمانی که تمام اطلاعات مجله کامل باشد و سابمیت مجله کامل و بدون نقص باشد، با توجه به موضوع نشریه، برای بررسی بیشتر به متخصص موضوعی که عضو گروه CSAB اسکوپوس است فرستاده می­شود.

 

قسمت های اصلی مجله که توسط گروه CSAB مورد داوری قرار می گیرد کدام ها هستد؟

گروه CSAB اسکوپوس،  مجله را از از نظر مقیاس های کمی و کیفی بررسی می کند. تعدادی معیارهای اصلی نیز وجود دارد که  در این مرحله بررسی می شوند. این معیارها به چند دسته اصلی تقسیم بندی شده اند .

این تقسیم بندی به شرح زیر است :

عنوان شاخص
خط مشی نشریه

خط مشی قانع کننده سردبیری

نوع داوری

تنوع در توزیع جغرافیایی سردبیران

تنوع در توزیع جغرافیایی نویسندگان

محتوا

مشارکت علمی درحوزه تخصصی

داشتن چکیده مشخص

با کیفیت بودن محتوا و منطبق بودن آنها با اهداف و دامنه نشریه

حاوی مقاله­های قابل مطالعه

سابقه مجله

به مقاله­های نشریه، در اسکوپوس استناد شده باشد

سابقه سردبیر

دوره انتشار نداشتن تاخیر و یا توقف در روند انتشار مجله
دسترسی به صورت آنلاین

محتوای نشریه به صورت آنلاین وجود داشته باشد

صفحه اصی سایت مجله به زبان انگلیسی قابل دسترسی باشد

صفحه اصلی سایت مجله از کیفیت های لازم برخوردار باشد