موفقیت مجله تحقیقات کاردیوواسکولار در پابمد سنترال

این مجله با اتکا به هیات علمی بسیار موفق خود از کشورهای ایران، آلمان، آمریکا، فرانسه، کره جنوبی و بلژیک و انتشار بیش از ۸۶ مقاله بین‌المللی توانست پس از ارزیابی علمی و فنی در این پایگاه آرشیو شود.


مجله در حال حاضر پذیرای مقالات تحقیقاتی، مروری، متا آنالیز گزارش موردی و ادیتوریال می‌باشد. محققین می‌توانند با مراجعه به پایگاه www.cardiovascmed.com مقالات خود را ارسال نمایند. با کمک سیستم داوری سریع «Fast Track» می‌توانند در کمتر از ۳ هفته از نتیجه داوری مقاله خود آگاه شوند. مجله که ارگان علمی بیمارستان قلب شهید رجایی به عنوان قطب علمی آموزشی منطقه می‌باشد در گام بعدی خود به دنبال نمایه شدن در مدلاین و ISI می‌باشد.
انتشارات کوثر کسب این موفقییت مهم را به خانواده علمی مجله تبریک عرض می‌نماید.

شیما رحیمی،
خبرنگار سای نیوز