نمایه شدن مجله انجمن کودکان ایران در اسکوپوس

مجله تخصصی کودکان با صاحب امتیازی انجمن کودکان ایران با عنوان Journal of Comprehensive Pediatrics پس از انتشار منظم ۱۷ شماره و چهار سال پیاپی موفق به نمایه شدن در پایگاه استنادی Scopus گردید.

این مجله که در طی بیش از ۴ سال فعالیت خود موفق به انتشار ۱۵۹ مقاله گردیده است از ویژگی های برجسته آن داشتن هیات تحریریه بین المللی متشکل از ۳۴ نفر اساتید ایرانی و ۲۲ نفر از اساتید سایر کشورها از جمله آمریکا، آلمان و لهستان می باشد.


این مجله تنها در دو سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ موفق به انتشار ۳۰ مقاله اصلی یا Original Article گردیده است که از آنها تعداد ۱۱ مقاله از سایر کشورهای منطقه بوده است. بدین ترتیب درصد انتشار مقالات بین المللی در این مجله در دو سال اخیر معادل ۳۶% بوده است.

در سال ۲۰۱۴ درصد قبولی Acceptance Rate در این مجله معادل ۵۴% و در سال ۲۰۱۵ معادل ۷۰% بوده است.

تعداد ارجاعات به سایر مجلات ایرانی در سال ۲۰۱۴ دوازده مورد بوده است.

امیدواریم با اهمیت بیشتر به فاکتور مذکور یعنی میزان ارجاعات یک مجله به سایر مجلات ایرانی بتوانیم شاهد ارتقا IF ایران در دنیا بشویم

انتشارات کوثر این افتخار را به سردبیر و اعضا محترم و زحمتکش انجمن کودکان ایران و سایر محققین و دست اندرکاران صمیمانه تبریک عرض می کند.