نمایه سازی موفق ۱۲ مجله نوپای ایرانی در بزرگترین دیتابیس علمی دنیا

پس از اعلام نتایج سالیانه پایگاه Embase با افتخار مطلع شدیم که ۱۲ مجله جدید و نوپای کشور عزیزمان در سال ۲۰۱۵ موفق به نمایه شدن در بزرگترین دیتابیس علمی دنیا (با بیش از ۳۰ میلیون مقاله علمی) گردیده اند.

بدنبال مشکلات دو سال اخیر و شکستهای متعدد مجلات ایرانی برای نمایه شدن در این پایگاه بار دیگر بارقه امیدی در بین مجلات و زحمت کشان عرصه نشر گشوده شد.


بدنبال مشکلات دو سال اخیر و شکستهای متعدد مجلات ایرانی برای نمایه شدن در این پایگاه بار دیگر بارقه امیدی در بین مجلات و زحمت کشان عرصه نشر گشوده شد.

انتشارات کوثر کسب این افتخار را به همه محققین ایران عزیز، سردبیران اعضا محترم هیات تحریریه و خانواده کوثر تبریک عرض می نماید.

لیست مجلات نمایه شده از این انتشارات در پایگاه Embase به شرح ذیل می باشد:

۱   Hepatitis Monthly

۲   Iranian Red Crescent Medical Journal

۳   Nephro-Urology Monthly

۴   Anesthesiology and Pain Medicine

۵   Archives of Cardiovascular Imaging

۶   Archives of Clinical Infectious Diseases

۷   Archives of Neuroscience

۸   Archives of Trauma Research

۹   International Journal of Endocrinology & Metabolism

۱۰   Iranian Journal of Biotechnology

۱۱   Iranian Journal of Radiology

۱۲   Journal of Skin and Stem Cell

۱۳   Jundishapur Journal of Microbiology

۱۴   Razavi International Journal of Medicine

۱۵   Research in Cardiovascular Medicine

۱۶   Trauma Monthly

۱۷   Shiraz E Medical Journal

۱۸   Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products