افزایش تعداد مجلات نمایه شده انتشارات کوثر به ۱۸ مجله در پایگاه Embase

پایگاه استنادی ESCI و یا Emerging Sources Citation Index یکی از جدیدترین محصولات شرکت تامسون رویترز است که با هدف افزایش مشاهده پذیری در اواخر سال ۲۰۱۵ رونمایی گردید.


طبق اطلاعات ارائه شده از سوی ISI، هدف اصلی این مجموعه نمایه سازی تعداد بیشتری از مجلات علوم بصورت رقابتی می باشد.

 

این پایگاه رقابت بسیار فشرده مجلات در پایگاه های SCIE ، SSCI ، AHCI از مجموعه تامسون رویترز را بصورت عینی و آشکار و قابل ارزیابی برای همه بیان می نماید. بدین ترتیب مجلات می توانند در یک فضای رقابتی واقعی نتایج ارزیابی خود را در این پایگاه ملاحظه نموده و سپس طی یک فرایند انتخابی تنها مجلاتی در سه پایگاه مذکور وارد شوند که بیشترین ضریب نفوذ را داشته باشند.

 

مجلاتی که دارای شرایط ذیل بوده اند در مرحله اول در این پایگاه نمایه شده اند.

۱ – مجلات با کیفیت بالا

۲- دارای Peer review

۳- اولویت منطقه ای

۴- منتشر شده توسط افراد تاثیر گذار و بنیان گذاران گروه های علمی

تمامی مقالات این مجلات از ابتدای سال ۲۰۱۵ وارد این پایگاه شده اند.

 

منابع بیشتر جهت مطالعه:

http://wokinfo.com/media/pdf/S024651_Flyer.pdf

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/esci