بزرگترین پایگاه استنادی علوم زیست پزشکی در دنیا

یکی از پایگاه های استنادی علوم پزشکی و علوم دارویی است که از سال ۱۹۴۷ و توسط عده ای از پزشکان هلندی تاسیس گردید. این پایگاه استنادی که در اکثر ارزشیابی ها در سطح دو قرار می گیرد در حال حاضر از ۳۰ میلیون مقاله از مجموع ۸۵۰۰ مجله از ۹۰ کشور دنیا تشکیل شده است.


انتشارات الزویر به عنوان مالک مادی اثر با هدف ردیابی آخرین یافته های مرتبط با داروهای جدید، این پایگاه را تاسیس نمود.

تمامی مجلات نمایه شده در این پایگاه Peer review بوده و در آدرس www.Embase.com در دسترس می باشند.

جهت اتصال به این پایگاه می بایست از سرویس های پولی، اشتراک تهیه نمود.

یکی از خصوصیات برجسته Embase دسترسی انحصاری به ۲۸۰۰ مجله ای است که در Medline وجود ندارد.

هر روز ۵۰۰۰ رکورد جدید به این پایگاه افزوده می شود.

از سوی دیگر دسترسی به ۱/۷۵ میلیون خلاصه مقاله کنگره ها نیز در این پایگاه میسر می باشد.

(Proceedings) بیشترین موضوع علمی نمایه شده در این پایگاه تحقیقات علوم دارویی و سم شناسی می باشد.

منابع بیشتر جهت مطالعه:

Elsevier (solutions embase biomedical research)

Elsevier (Solutions Embase Fact Sheet DIGITAL)

En.Wikipedia (Embase)