DOI : کد شناسایی یک نوشته علمی نقش بسزایی در پیشگیری از به سرقت رفتن آن دارد

DOI یا Digital Object Identifier یک کد منحصر بفرد جهت ثبت یک نوشته موجود در وب است. که به نوعی کد شناسایی و ثبت اثر نیز محسوب می گردد.


در صورتیکه نوشته علمی یا منتشر شده در وب دارای کد DOI باشد، درصد سرقت آن نوشته به صفر نزدیک می شود زیرا به محض استفاده از بخشی یا تمام نوشته دارای DOI در یک جای دیگر وب شما می توانید به راحتی از این اقدام مطلع شده و از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری خود را انجام دهید.
لازم به توضیح است که مقالات علمی داوری شده در مجلات علمی در معرض بیشترین خطر برای سواستفاده های علمی قرار دارند و متاسفانه اکثریت مجلات ایرانی از داشتن این کد استاندارد بی بهره می باشند.