موفقیت مجله Hepatitis Monthly در کسب عنوان معتبرترین مجله علمی پزشکی ایران در سال ۲۰۱۴

مجله علمی هپاتیت ماهیانه برای چهارمین سال متوالی موفق به کسب بالاترین ضریب نفوذ (IF) در بین مجلات پزشکی ایران گردید.


طبق آمار ارایه شده توسط پایگاه استنادی ISI و گزارش سالیانه (JCR) این مجله توانست علیرغم انتشار بیش از ۱۱۶ مقاله در سال ۲۰۱۳ با ارجاعاتی به میزان ۱۸۶ در سال ۲۰۱۳ و ۲۳۹ در سال ۲۰۱۴ به IF معادل ۱/۹۳۲ دست یابد. نکته قابل توجه میزان ارجاع به خود (Self-Citation) مجله است که تنها ۱۵% از کل ارجاعات را شامل شده است.

درکل مجلات تابع وزارت علوم نیز مجله INT J ENVIRON SCI TE موفق به کسب مقام اول با IF معادل ۲/۱۹ گردیده است.

جدول کل ضریب نفوذ مجلات در سال ۲۰۱۴ در فایل پیوست قابل مشاهده می‌باشد.

jcr-2013-2014-iran-3