مجلات ایرانی در ISI موفق‌تر از همتایان ترکیه‌ای خود بودند.

طبق آخرین آمار ارایه شده توسط پایگاه استنادی ISI ایران در سال جاری میلادی موفق به نمایه نمودن ۵ مجله نسبت به سال گذشته گردید که این رقم برای مجلات ترکیه معادل ۲ مجله بوده است.


طبق گزارشی که هر ساله در ماه مارس میلادی به مقایسه وضعیت ارجاعات و گزارش ضریب نفوذ مجلات (Impact Factor) آنها می‌پردازد، اگر چه تعداد کل مجلات ایرانی (۴۳ مجله) در مجموع پایین‌تر از مجلات کشور ترکیه (۵۳ مجله) می‌باشد، مقایسه تعداد آنها نسبت به سال قبل از رشد بیشتر نمایه شدن مجلات ایرانی خبر می‌دهد.

نمودار ذیل به بررسی آماری دقیق این موضوع اختصاص دارد.