گردهمایی علمی انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی ایران

گردهمایی انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی کشور اول بهمن ماه ۱۳۹۴ در محل سالن پیامبر اعظم (ص) پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با حضور سردبیران و نمایندگان مجلات علوم پزشکی برگزار می‌شود.


سردبیران مجلات علوم پزشکی با شرکت در مباحث تخصصی و عمومی به بحث و بررسی و تبادل نظر می‌پردازند.

در زیر جزییات برنامه را مشاهده می‌نمایید:

سخنران عنوان ساعت
دکتر رضا ملک زاده (معاونت فناوری و تحقیقات وزارت بهداشت) افتتاحیه ۸:۰۰ الی ۸:۳۰
دکتر فریدون عزیزی (ریاست انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی ایران) تحول راهبردی در نشریات علوم پزشکی ۸:۳۰ الی ۹:۰۰
تجلیل از دکتر عبدالکریم وصال ۹:۰۰ الی ۹:۳۰
دکتر علی اکبری ساری گزارش عملکرد مجلات علوم پزشکی در دهه اخیر ۹:۳۰ الی ۱۰:۰۰
استراحت و پذیرایی ۱۰:۰۰ الی ۱۰:۳۰
با حضور اعضای هییت مدیره انجمن و کمیسیون نشریات بحث و تبادل نظر شرکت کنندگان ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۳۰
دکتر موید علویان ساختار پیشنهادی مجلات علوم پزشکی ۱۱:۳۰ الی ۱۲:۰۰
دکتر رویا کلیشادی روش های علمی ارتقای ضریب تاثیر مجلات علوم پزشکی ۱۲:۰۰ الی ۱۲:۳۰
دکتر بهروز آستانه نحوه اندکس کردن مجلات در نمایه های معتبر ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۰۰
نماز و نهار ۱۳:۰۰