وب سایت تقلبی و جعلی کوپ هم در هندوستان ایجاد شد. | به روزرسانی: وب سایت مذکور پیرو شکایت حقوقی کوثر و سایر ناشرین و کوپ مجبور به حذف مندرجات گردید

کمیته بین المللی اخلاق در نشر یا COPE  در بیانیه اخیر خود اعتراض حقوقی خود را نسبت به ایجاد یک وب سایت جعلی در هندوستان با نام مشابه محکوم نمود. این وب سایت پیرو اجبار حضور مجلات در کوپ ایجاد شده است.

 


کمیته بین المللی اخلاق در نشر یا COPE  به عنوان یک نهاد رسمی است که ناظر بر اصول اخلاق در نشر در مجلات دنیا میباشد. تعهدات مجلات و ناشرین در این انجمن بیان گردیده است و همه مجلات و نویسندگان متعهد به نشر مقالات بر اساس الگوریتم ها و قوانین این انجمن می‌باشند.


این انجمن دارای 8 عضو ثابت و شورایی متشکل از 25 عضو انتخابی است که تاکنون از کشور ما آقایان پرفسور عبداللهی (هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه تهران و سردبیر مجله دارو) و دکتر بهروز آستانه عضو آن بوده اند.


طبق آخرین بیانیه رسمی کوپ، یک وب سایت جعلی با نام COPE (مخفف the Consortium on Publication Ethics) از کشور هندوستان ایجاد شده و در آن به لیست کردن 280مجله اقدام نموده است. این مجلات همگی در سایت اصلی COPE عضو بوده اند.

این وب سایت جعلی بدنبال الزام دانشگاهی در هند به نام  University Grants Commission مبنی بر عضویت همه مجلات در کوپ ایجاد شده است.


انتشارات کوثر نیز از سال 2004 عضو رسمی COPE بوده است و کلیه مجلات این انتشارات در این انجمن لیست میباشند. کوپ اخیرا اقدام به وضع مقررات سختگیرانه برای عضویت مجلات جدید نموده است. (لینک خبر)


طبق بررسی واحد نمایه سازی انتشارات، دریافتیم که متاسفانه از انتشارات کوثر نیز نام دو مجله در لیست جعلی سایت هندی COPE قرار گرفته اند. کمیته حقوقی بین المللی انتشارات با همراهی تیم حقوقی COPE در حال تهیه و ارسال شکایت رسمی علیه آن وب سایت جعلی در هند میباشند.


تکمیلی 1:

متعاقب شکایت اداره حقوقی انتشارات کوثر و پیگیری نمایند COPE ، وب سایت مذکور نام دو مجله این انتشارات را سایت خود پاک نمود.

 


تکمیلی 2:

در نهایت امروز (03-03-2019) و پس از ثبت شکایت در مراجع بین المللی، کمیته ای متشکل از واحد حقوقی کوثر و نماینده کوپ موفق به حذف و ابطال سایت مذکور شدیم.

نامه رسیده از سوی آن وب سایت:

This is for information of General Public that site with below mentioned domain name is not functional (has stopped publishing informative content - other than website specific content) and will not be functional in future.