تعلیق 15 مجله ایرانی از اسکوپوس در سال 2019 | سردبیران مجلات در ریجکت مقالات کم کیفیت علمی تردید نکنند | اسکوپوس هر سال مجلات را ارزیابی میکند

متعاقب تعلیق تعدادی از مجلات ارزشمند ایرانی در ارزشیابی سال 2019 اسکوپوس، در یک مقاله آموزشی به بیان تاریخچه نمایه سازی اسکوپوس و دلایل شکست مجلات ایرانی و ارایه راهکار پرداخته ایم.


در سالهای نه چندان دور، ورود به اسکوپوس و نمایه شدن در آن تنها با پر کردن یک فرم آنلاین و بدون تاخیر بود. در فاصله سالهای 2000 لغایت 2010 کمترین نظارتی بر محتوای علمی یک مجله از سوی اسکوپوس اعمال میشد.

اسکوپوس به عنوان یکی از برترین و بزرگترین نمایه سازهای مجلات در دنیا به سرعت در حال تغییر وپوست اندازی میباشد. از سال 2012 اولین مرحله نظارتهای خود را با تاسیس پرتال آنلاین و گروه داوران مورد اعتماد ایجاد نمود. از آن به بعد هر سال قوانین خود را برای نمای سازی مجلات به روزرسانی میکند.

در آخرین به روز رسانی اعلام کرده است که: ارزشیابی علمی مجلات و مقالات منتشره را هر سال انجام میدهد:

"Scopus is monitoring the quality of all journals indexed in the database on an annual basis and therefore this title may be subject to re-evaluation again in the future.


مجلات ایرانی از سال 2012 حال و روز مناسبی در اسکوپوس ندارند، بطوریکه هر سال تنها شاهد نمایه سازی یک یا دو مجله در این پایگاه میباشیم. حال آنکه نمودار تعداد مجلات نمایه شده ایرانی در قبل از آن هر سال بطور میانگین 10-15 مجله بود. این موضوع دو دلیل دارد: 

  1. 1- افزایش سختگیری ارزیابی علمی از سوی اسکوپوس
  2. 2- عدم انتشار مقالات با کیفیت بالای علمی درمجلات ایرانی

 

* لینک مرتبط: از سال ۱۳۹۲ تا کنون وضعیت مناسبی در Scopus نداریم


امسال نیز در شش ماهه دوم 2018 ارزشیابی علمی بر روی مجلات ایرانی صورت پذیرفت. از انتشارات کوثر، 11 مجله موفق به نمایه سازی در این پایگاه شدند. اما متاسفانه 15 مجله از کشورمان موفق به نمایه سازی نگردیدند و برای آنها زمان تعلیق 3 تا 5 سال در نظر گرفته شد.

 


با اهداف آموزشی برای سردبیران محترم، تعدادی از دلایل بیان شده اسکوپوس در تعلیق مجلات بازگو میگردند. امیدواریم مجلات ایرانی بتوانند با طراحی برنامه استراتژیک دو و 5 ساله در ارتقا کیفیت علمی مجلات خود کوشا باشند:

دلایل بیان شده در داوری های علمی مجلات ایرانی (در 15 مجله تعلیق شده) به شرح زیر میباشند:

  1. 1- انتشار مقالات زیاد با کیفیت علمی پایین
  2. 2- عدم انتشار بر اساس فیلد یا Scope مجله و انتشار در موضوعات خارج از اهداف مجله
  3. 3- عدم توزیع بین المللی در نویسندگان و محدود بودن نویسندگان به دانشگاه مبدا (دانشگاه ناشر مجله)
  4. 4- وجود ادیتوریال بورد تشریفاتی که در مجله سابقه داوری یا انتشار مقاله ندارند.

 

مقالات مرتبط: