توصیه اسکوپوس به ادغام مجلات ایرانی | دلیل رد یکی از مجلات کشور از نظر اسکوپوس: مجله رقیبان قویتری در ایران دارد

سیاست اسکوپوس از سال 2015 برای پذیرش مجلات تغییر کرده است. در این مقاله با اهداف آموزشی به بررسی دلایل شکست یکی دیگر از مجلات ایرانی در اسکوپوس میپردازیم. جمله به جمله داوری های اسکوپوس می بایست توسط کارشناسان بررسی و ارایه ارهکار گردد. "علم ژورنالیسم" در ایران - همانند سایر علوم تجربی، به شدت وارداتی و بر پایه مهندسی معکوس میباشد. انشالله با این بررسی موشکافانه ، راه درست را بیشتر بشناسیم.


درست از ابتدای سال 2015 که سیاستهای اسکوپوس در نمایه سازی مجلات تغییر کرد، میزان نمایه شدن مجلات ایرانی در این پایگاه کاهش یافت. هر روز قوانین سختگیرانه تری برای مجلات از سوی این نهاد برای مجلات اعلام میشود. در آخرین نامه ای که دیروز از سوی اسکوپوس به یکی از مجلات ارزنده کشور با هشت سال سابقه ارسال شده است، موارد زیر به عنوان ارزشیابی اظهار گردیده اند. این موارد با هدف آموزش به سردبیران و جامعه دانشگاهی و بدون ذکر مشخصات منتشر میشوند.

  • 1) اهمیت میزان ارجاعات در مقالات: بالا بودن تعداد نشر مقالات در یکسال مزیتی نمیباشد. زیرا باید متناسب با تعداد مقالات میزان ارجاعات هم بالا باشد. روش شمارش ارجاعات در مقالات قبلی توضیح داده شده است.

"It is publishing around 30 items per annum with moderate citation activity. Despite its ambitious title, not all articles are about [FIELD OF JOURNAL]."


  • 2) مجلات تک موسسه ای: از سال 2016 تاکنون این دلیل مشترک در بین تقریبا همه مجلات ایرانی ذکر گردیده است. در جمله دوم معنی "مجلات تک موسسه ای" هم ذکر گردیده است. لطفا به متن دقت کنید.

Moreover, the journal is primarily mono-institutional and Iranian rather than truly international. Mono-institutional university journals worldwide all suffer from the similar constraint of a narrow authorship, readership and editorial base, and which struggle to secure sufficient quality and specialisation of content to become competitive with their national, regional and international competitors. 


  • 3) توصیه اسکوپوس به ادغام مجلات ایرانی: اسکوپوس پا را از حرف فراتر گذارده و در عمل توصیه میکند که مثلا با مجله X یا Y ادغام شوید. جل الخالق!!!؟؟ دیگر حتی به زبان آمده و آدرس دقیق مجله را هم میدهد. اما مگر میشود "دو سلطان در یک اقلیم بگنجند"؟؟؟!!!

SCIMAGO currently lists 146 journals against which to benchmark this journal, including the Iranian Journal of Microbiology. see https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2404 

It would probably make more sense strategically if this journal were to partner or merge with the Iranian Journal of Microbiology, to create larger critical national mass and impact in the field. 


اسکوپوس - که از دست مجلات تک موسسه ای ایرانی به ستوه آمده است- در جملات زیرین به وضوح روش اشتراک و ادغام مجلات را هم بیان میکند. حتی به بیان مزایای ادغام میپردازد.

 

The editors and publishers might wish to explore a partnership with an established academic publishing house to secure the professional, presentational and distribution skills and infrastructure of such an organisation. 


  • 4) تعلیقی 4 ساله: در جمله زیر بیان میکند که تا 4 سال دیگر اجازه درخواست مجدد ندارد. باید این مجله 4 سال در فکر افزایش کیفیت باشد و به ارتقا و اجرای این موارد بپردازد. شایسته است تا این مجله با اتخاذ یک برنامه استراتژیک مدون 5 ساله به فکر ارتقا باشد. اما نکته مهم این است که :
    1. آیا اصولا با نسخه "ادغام" دیگر راهی برای ادامه انتشار این مقاله باقی مانده است؟ چون اگر مجله در سال 2021 بخواهد دوباره درخواست بدهد، اسکوپوس از وی در ابتدا مستندات "ادعام" را میخواهد.
    2. آیا مجلات ما آنقدر با برنامه هستند که بتوانند "برنامه استراتژیک 5 ساله" بدهند و بعد از تصویب بر روی همان خط حرکت کنند؟! آیا چیزی به نام "برنامه 5 ساله ارتقا مجلات" در دانشگاههای ما تعریف شده هست؟ البته تا زمانی که مجلات ما با پول فروش نفت و برپایه بودجه عمومی کشور اداره میشوند، نیازی به اینجور برنامه های 5 ساله ندارند!!! پول هست و غمی هم نیست.

This journal may well secure accession to SCOPUS in due course. However, at this point, there is further work to be done by the editors and publishers to improve its credibility and the alignment between the title and the content, and the international diversity of the active editorial board".