همه انواع مقالات ملزم به درج COIیا تضاد منافع هستند

بیان تضاد منافع در مقالات پزشکی از ابتدای سال 2017 برای همه مجلات الزامی شده است. سردبیران در هنگام دریافت مقالات باید از نویسندگان این مطلب را بصورت مکتوب دریافت و در مقاله منتشر نمایند. تا قبل از سال 2017 که کمیته اخلاق در نشر (COPE) سه مجله از مجلات معتبر کشور ما را به دلیل « عدم درج COI » از لیست مجلات خود حذف نکرده بود ، کمتر سردبیری تجربه ای در خصوص COI داشت. از آن زمان به بعد به تدریج اهمیت درج COI در همه انواع مقالات خود را مشخص تر و واضح تر نموده است.

COI یا تضاد منافع چیست؟

تضاد منافع یا Conflict of Interest یک بیانیه در Footnote یا پانویس مقاله است که به عبارتی ساده بیان می کند که نویسندگان از نتایج انتشار مقاله چه نفع یا ضرری می برند. COI  یکی از الزامات «اخلاق در نشر» در یک مقاله پزشکی می باشد. عدم بیان COI از نقاط ضعف اساسی مقاله محسوب می شود.

کمیته COPE از سال 2017   عدم درج COI و سایر معیارهای اخلاقی در مقاله را از دلایل حذف مجله از لیست خود عنوان کرده است.

از همان سال نیز کلیه نمایه سازهای اصلی مانند Scopus و ISI نیز وجود آنرا در مقالات الزامی اعلام کردند.

لذا به کلیه سردبیران محترم توصیه می شود:

در هنگام دریافت مقاله از نویسندگان ، آنها را ملزم به بیان COI نمایند. ضمنا بیان« is not declared » نیز کافی و صحیح نمی باشد.