داورانی که در مجلات وابسته به انتشارات کوثر داوری نموده اند میتوانند کلیه سوابق داوری خود را به پروفایل خود در پابلونز اضافه نمایند

بعد از اتصال موفقیت آمیز و کسب گواهینامه فنی برای 17 مجله از انتشارات کوثر، کلیه داورانی که از ابتدای همکاری با این مجلات در یکی از این مجلات داوری نموده باشند، قادر خواهند بود تا داوری های انجام شده خود را به طور آنلاین به پروفایل خود در پابلونز ارسال نمایند. لازم به توضیح است که ارسال این داوری ها موجب تقویت رزومه داوری هر فرد در این پایگاه معتبر میباشد. لطفا برای آموزش به ویدیو آموزشی زیر مراجعه نمایید. به هر کدام از داوری های ثبت شده در پروفایل یک داور میتوان "امتیاز" داد و یا در مورد آن اظهار نظر کرد.

 


بعد از اتصال موفقیت آمیز و کسب گواهینامه فنی برای 17 مجله از انتشارات کوثر، کلیه داورانی که از ابتدای همکاری با این مجلات در یکی از این مجلات داوری نموده باشند، قادر خواهند بود تا داوری های انجام شده خود را به طور آنلاین به پروفایل خود در پابلونز ارسال نمایند.

لازم به توضیح است که ارسال این داوری ها موجب تقویت رزومه داوری هر فرد در این پایگاه معتبر میباشد. لطفا برای آموزش به ویدیو آموزشی زیر مراجعه نمایید:

https://www.aparat.com/v/ICZbN

https://youtu.be/Fn3qRbk-DZo

به هر کدام از داوری های ثبت شده در پروفایل یک داور میتوان "امتیاز" داد و یا در مورد آن اظهار نظر کرد.

نمونه یک داوری ثبت شده در یکی از مجلات کوثر: 

 

https://publons.com/publon/1958025/


در این ویدیو نیز میتوانید با نحوه افزودن یک داوری (در پایان داوری) به پابلونز آشنا شوید.

 

 • How to Add a new review to Publons in Kowsar Journals​​​​​? Youtube | Aparat

 


لیست مجلات کوثر هم با لینک آنها در پابلونز به صورت زیر میباشند:

 

 1. Hepatitis Monthly
 2. Iranian Red Crescent Medical Journal
 3. International Journal of Cancer Management
 4. Archives of Pediatric Infectious Diseases
 5. Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products
 6. Archives of Neuroscience
 7. Health Scope
 8. Archives of Clinical Infectious Diseases
 9. International Journal of High Risk Behaviors and Addiction
 10. Asian Journal of Sports Medicine
 11. Nephro-Urology Monthly
 12. Anesthesiology and Pain Medicine
 13. Jundishapur Journal of Microbiology
 14. Iranian Journal of Radiology
 15. Shiraz E-Medical Journal
 16. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences
 17. Iranian Journal of Pediatrics