دعوت از داوران بین المللی و معتبر به مجلات ایرانی میسر شد

در 4 سال اخیر، عمده دلیل ریجکت مجلات ایرانی در ISI، اسکوپوس و مدلاین عدم حضور هیات تحریریه بین المللی مطرح شده است. وقتی در Scope یک مجله ادعای بین المللی بودن مطرح میشود، باید در عمل هم اعضا فعال و نه نمایشی از حداقل 5 قاره دنیا حضور کامل داشته باشند. در برخی موارد حتی نمایه سازها در هنگام ارزشیابی مجله پا را فراتر گذاشته و از همه اسامی ذکر شده درخواست گواهی حضور میکنند زیرا مشاهده شده است که برخی مجلات معدود اقدام به درج نامهای بزرگ در هیات تحریریه خود میکنند در حالیکه آن افراد اصولا هیچ آگاهی نسبت به این موضوع نداشته اند. سامانه پابلونز یک پرتال ارتباطی بین داوران و مجلات فراهم کرده است. این سامانه متعلق به گروه Web of Science بوده و امکان دعوت از هیات تحریریه و داوران بین المللی را فراهم نموده است. سردبیران و کمک سردبیران با کمک این سامانه به راحتی میتوانند اقدام به دعوت از این افراد شوند. در این سامانه رزومه کاری داوران کاملا آشکار است، لذا داوران معرفی شده و معتبر هستند و از سوی دیگر نفع اصلی برای داوران این است که پس از هر بار داوری در پابلونز برای مجله ، یک امتیاز علمی برای وی درج میشود. لذا با استناد به این برد-برد هم مجلات منتفع میشوند و هم داوران.


یکی از اصول اولیه در ارزشیابی همه مجلات انگلیسی زبان، وجود هیات تحریریه بین المللی از کشورهای مختلف در یک مجله میباشد. در 4 سال اخیر، عمده دلیل ریجکت مجلات ایرانی در ISI، اسکوپوس و مدلاین عدم حضور هیات تحریریه بین المللی مطرح شده است. بطوریکه Lack of International Diversity of Editorial Board دغدغه اصلی سردبیران میباشد. وقتی در Scope یک مجله ادعای بین المللی بودن مطرح میشود، باید در عمبل هم اعضا فعال و نه نمایشی از حداقل 5 قاره دنیا حضور کامل داشته باشند. در برخی موارد حتی نمایه سازها در هنگام ارزشیابی مجله پا را فراتر گذاشته و از همه اسامی ذکر شده درخواست گواهی حضور میکنند زیرا مشاهده شده است که برخی مجلات معدود اقدام به درج نامهای بزرگ در هیات تحریریه خود میکنند در حالیکه آن افراد اصولا هیچ آگاهی نسبت به این موضوع نداشته اند.


سامانه پابلونز یک پرتال ارتباطی بین داوران و مجلات فراهم کرده است. این سامانه متعلق به گروه Web of Science بوده و امکان دعوت از هیات تحریریه و داوران بین المللی را فراهم نموده است. سردبیران و کمک سردبیران با کمک این سامانه به راحتی میتوانند اقدام به دعوت از این افراد شوند. در این سامانه رزومه کاری داوران کاملا آشکار است، لذا داوران معرفی شده و معتبر هستند و از سوی دیگر نفع اصلی برای داوران این است که پس از هر بار داوری در پابلونز برای مجله ، یک امتیاز علمی برای وی درج میشود. لذا با استناد به این برد-برد هم مجلات منتفع میشوند و هم داوران.


روش کار سردبیر در پابلونز (ویژه سردبیران مجلات کوثر):

همانگونه که مستحضرید برای ارتباط بهتر با داوران مجله و دعوت ازداوران از مورخه یک مهر 1398 اشتراک مجلات کوثر با پابلونز برقرار گردیده است. مزایای عمده پابلونز بطور خلاصه عبارتند از:

  1. ارایه گواهی بین المللی برای داوران
  2. دعوت از داوران معتبر بین المللی برای مجله
  3. امتیازدهی به داوران
  4. شفافیت داوری و اعتماد نویسندگان

لطفا برای دعوت از داوران جدید وارد پابلونز و اکانت آن شده و داورانی که علاقمند در عضویت داوری در مجله هستند را بررسی و سپس در صورت تایید صلاحیت به داوری در مجله دعوت نمایید.


روش کار با پابلونز:

  • ابتدا بر روی لینک اکسس زیر کلیک کنید.
  • سپس با اکانت خود در آنجا ثبت نام و پس از دو مرحله تایید وارد اکانت خود شوید. 

https://publons.com/partner/access/XXXXXXXXXXXXXXXX

  • وارد اکانت شده و طبق ویدیو آموزشی به امور سردبیری بپردازید.

 

  • How to register as EIC in Publons and access to manage a journal? Youtube | Aparat
  • How EIC manage a journal in partner dashboard of Publons? Youtube | Aparat