عکس های استفاده شده در سایت مجلات باید دارای لایسنس ویژه نشر تجاری باشند

هر عکس حاصل زحمات طراح یا گرافیست آن است و باید طبق قوانین نشر حقوق مولف آن محترم و کاملا قانونی رعایت شود. از دو سال پیش در بسیاری از سایتهای جستجوی عکس مانند Google در پاینن تمام عکس ها قانون کپی رایت عکس درج میشود. همه مجلات علمی و خبری شامل استفاده تجاری میشوند. صرف علمی بودن یک مجله ، دلیل بر استفاده علمی نیست. لذا همه مجلات اعم از آموزشی یا علمی شامل قوانین تجاری یا Commercial میشوند. تنها وبلاگهای شخصی و غیرتجاری میتوانند با ذکر منبع عکس از آنها استفاده نمایند. در تمامی مجلات تحت پوشش انتشارات کوثر عکس ها از وب سایتهای فروش عکس مانند www.shutterstock.com خریداری و در مجلات مورد استفاده قرار میگیرند.  و عکس ها پس از خرید رسمی، به آدرس منبع عکس اشاره میکنند. در مجلات عملی کاملا به کپی رایت عکس ها توجه میشود. هر نوع خلاف در نشر یک عکس بدون رعایت کپی رایت آن، موجب گزارش به مراجع رسمی www.copyright.com و COPE خواهد شد. لذا از سردبیران محترم و ادمین مجلات خواهشمندیم به منظور حفظ حقوق مولفین و زحمات مجله، مانع از انتشار عکس های مشکوک یا خلاف قوانین کپی رایت شوند. در مجلات تنها مجاز به انتشار عکس هایی هستیم که حق اشتراک عکس را خریده باشیم و یا در کپی رایت عکس نوشته باشد: Free for Commercial Use. مجلات مجاز به استفاده از عکس هایی ​​​​ که در کپی رایت آنها یکی از عبارات زیر نوشته شده باشد، نمی باشند: Free for noncommercial use یا Maybe subjected to copyright. 


به دنبال فراگیر شدن وب سایت برای همه مجلات و توسعه هر روزه وب، دسترسی به آرشیو عکس های موجود در وب نیز به راحتی چند کلیک امکانپذیر شده است. به عنوان مثال شما میتوانید با جستجوی در گوگل به راحتی در هر موضوعی عکس مورد نیاز خود برای وب سایت یا مجله خود را پیدا و در وب سایت منتشر نمایید.

اما آیا صرف پیدا کردن یک عکس در یک پایگاه مانند گوگل کل ماجراست؟

خیر. هر عکس حاصل زحمات طراح یا گرافیست آن است و باید طبق قوانین نشر حقوق مولف آن محترم و کاملا قانونی رعایت شود.

 


اما به عنوان یک کاربر یا مدیر چگونه از قانون کی رایت یک عکس آگاه شویم؟

از دو سال پیش در بسیاری از سایتهای جستجوی عکس مانند Google در پاینن تمام عکس ها قانون کپی رایت عکس درج میشود. 

به عنوان نمونه به عکس زیر توجه کنید. به خوبی بیان شده که "این عکس ممکن است تحت قوانین کپی رایت باشد." لذا باید از "استفاده تجاری" پرهیز نمود. همه مجلات علمی و خبری شامل استفاده تجاری میشوند. صرف علمی بودن یک مجله ، دلیل بر استفاده علمی نیست. لذا همه مجلات اعم از آموزشی یا علمی شامل قوانین تجاری یا Commercial میشوند.

تنها وبلاگهای شخصی و غیرتجاری میتوانند با ذکر منبع عکس از آنها استفاده نمایند.


در تمامی مجلات تحت پوشش انتشارات کوثر:

  1. عکس ها از وب سایتهای فروش عکس مانند www.shutterstock.com خریداری و در مجلات مورد استفاده قرار میگیرند.
  2. عکس ها پس از خرید رسمی، به آدرس منبع عکس اشاره میکنند.


در مجلات عملی کاملا به کپی رایت عکس ها توجه میشود. هر نوع خلاف در نشر یک عکس بدون رعایت کپی رایت آن، موجب گزارش به مراجع رسمی www.copyright.com و COPE خواهد شد. لذا از سردبیران محترم و ادمین مجلات خواهشمندیم به منظور حفظ حقوق مولفین و زحمات مجله، مانع از انتشار عکس های مشکوک یا خلاف قوانین کپی رایت شوند.


تنها مجاز به انتشار عکس هایی هستیم که:

  1. حق اشتراک عکس را خریده باشیم.
  2. در کپی رایت عکس نوشته باشد: Free for Commercial Use

مجلات مجاز به استفاده از عکس هایی ​​​​ که در کپی رایت آنها یکی از عبارات زیر نوشته شده باشد، نمی باشند:

  1. Free for noncommercial use
  2. Maybe subjected to copyright