ارتباط مستقیم مقالات با پابلونز در نشریات کوثر برقرار شد

با کمک ویجت یا ابزار پابلونز بطور آنلاین امکان ارتباط مستقیم خوانندگان با پابلونز در همه مجلات 17 گانه کوثر برقرار شد. پابلونز سامانه مدیریت داوری معتبر و یکی از محصولات موسسه Web of science  میباشد. ازاین به بعد در کنار هر مقاله (پایین و راست در صفحه اصلی و فول تکست مقالات) امکان ارتباط با صفحه مقاله در پابلونز برقرار گردیده است. خوانندگان میتوانند با ورود به صفحه اختصاصی هر مجله در پابلونز به مشاهده تاریخچه داوری های فعال هر مقاله بروند.

 

 


با کمک ویجت یا ابزار پابلونز بطور آنلاین امکان ارتباط مستقیم خوانندگان با پابلونز در همه مجلات 17 گانه کوثر برقرار شد.

پابلونز سامانه مدیریت داوری معتبر و یکی از محصولات موسسه Web of science  میباشد. 

ازاین به بعد در کنار هر مقاله (پایین و راست در صفحه اصلی و فول تکست مقالات) امکان ارتباط با صفحه مقاله در پابلونز برقرار گردیده است. خوانندگان میتوانند با ورود به صفحه اختصاصی هر مجله در پابلونز به مشاهده تاریخچه داوری های فعال هر مقاله بروند.

  


پابلونز چیست؟ و چه مزایایی برای مجلات دارد؟

لطفا برای اطلاع بیشتر به مقالات زیر مراجعه نمایید: