روش صحیح نگارش بخش "مشارکت نویسندگان" در یک مقاله چیست؟

در سالهای اخیر رعایت اصول اخلاق در نگارش مقالات پزشکی  از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است. یکی از مهمترین اصول اولیه در نگارش مقالات ، احراز شرط نویسندگی در یک مقاله است. همه افراد درگیر در یک پروژه تحقیقاتی شایسته درج در بخش نویسندگان را ندارند. از اولین و مهمترین و پایه ای ترین اصول آموزش مقاله نویسی ، انتخاب صحیح نویسندگان مقاله است. انجمن بین المللی سردبیران علوم پزشکی شرایط نویسندگی را در چند بند بیان نموده است که بطور دقیق در این لینک بیان شده است. بسیاری از افراد درگیر در یک پروژه می بایست تنها در بخش تقدیر و تشکر مقاله نام برده شوند. یکی از بخش های مهم در هر مقاله علمی بخشی به نام "مشارکت نویسندگان" یا Authors Contribution میباشد. اما این بخش چیست و چگونه نوشته میشود؟ برای نگارش این بخش می بایست به دقت ساختار زیر رعایت گردد. از نوشتن موارد مبهم و کلی به شدت پرهیز نمایید.


در سالهای اخیر رعایت اصول اخلاق در نگارش مقالات پزشکی  از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است. یکی از مهمترین اصول اولیه در نگارش مقالات ، احراز شرط نویسندگی در یک مقاله است. همه افراد درگیر در یک پروژه تحقیقاتی شایسته درج در بخش نویسندگان را ندارند. از اولین و مهمترین و پایه ای ترین اصول آموزش مقاله نویسی ، انتخاب صحیح نویسندگان مقاله است. انجمن بین المللی سردبیران علوم پزشکی شرایط نویسندگی را در چند بند بیان نموده است که بطور دقیق در این لینک بیان شده است. (منبع)

بسیاری از افراد درگیر در یک پروژه می بایست تنها در بخش تقدیر و تشکر مقاله نام برده شوند. 

یکی از بخش های مهم در هر مقاله علمی بخشی به نام "مشارکت نویسندگان" یا Authors Contribution میباشد. اما این بخش چیست و چگونه نوشته میشود؟

برای نگارش این بخش می بایست به دقت ساختار زیر رعایت گردد. از نوشتن موارد مبهم و کلی به شدت پرهیز نمایید.


How to write Authors' contribution during Submission?

Please clarify and write who was responsible for:

  1. Study concept and design:
  2. Acquisition of data:
  3. Analysis and interpretation of data:
  4. Drafting of the manuscript:
  5. Critical revision of the manuscript for important intellectual content:
  6. Statistical analysis:
  7. Administrative, technical, and material support:
  8. Study supervision:

مثال از نحوه نگارش بخش مشارکت نویسندگان

 

 

Example 1 in Submission Step:

Author Contributions: Study concept and design: F. M., and H. E.; analysis and interpretation of data: F. M., and S. B.; drafting of the manuscript: F. M.; critical revision of the manuscript for important intellectual content: F. M., H. E., and S. B.; statistical analysis: H. E..

Example 2 in Submission Step:

Y. K. L. developed the original idea and the protocol, abstracted and analyzed data, wrote the manuscript, and is guarantor. D. P. and S. D. contributed to the development of the protocol, abstracted data, and prepared the manuscript.