داشتن فرم رضایت بیمار در کدام نوع مطالعات الزامی است؟

فرم رضایت بیمار برای شرکت در یک مطالعه تحقیاتی از اصول اولیه احترام به حقوق بشر یا Human Rights محسوب میگردد. متاسفانه در سه سال اخیر تعداد زیادی از مجلات ایرانی به دلیل عدم احترام به حقوق بشر از ادامه حضور در نمایه های معتبر بازماندند. به منظور بازآموزی این مطلب منتشر میشود. فرم رضایت بیمار یا Informed Consent در مقالات معرفی مورد و تحقیقاتی اجباری است. سردبیران مجلات می بایست به داوران خود آموزش دهند که در هنگام داوری این فرم را از نویسنده بخواهند. ضمنا اگر مقاله ای این فرم را ندارد، به عنوان سردبیر از نویسنده بخواهید که این فرم را در نسخه ریویژن بگذارد. برای مطالعه در مورد Informed Consent  و دانلود سه نمونه فرم به ادامه خبر مراجعه نمایید.


فرم رضایت بیمار برای شرکت در یک مطالعه تحقیاتی از اصول اولیه احترام به حقوق بشر یا Human Rights محسوب میگردد. متاسفانه در سه سال اخیر تعداد زیادی از مجلات ایرانی به دلیل عدم احترام به حقوق بشر از ادامه حضور در نمایه های معتبر بازماندند. به منظور بازآموزی این مطلب منتشر میشود.

سوال: آیا کنترل Informed Consent در مقالات لازم است؟

پاسخ: بله. فرم رضایت بیمار یا Informed Consent در مقالات زیر اجباری است:

- Case Report
- Interventional Research Article
- Brief Report

 


سردبیران مجلات می بایست به داوران خود آموزش دهند که در هنگام داوری این فرم را از نویسنده بخواهند. ضمنا اگر مقاله ای این فرم را ندارد، به عنوان سردبیر از نویسنده بخواهید که این فرم را در نسخه ریویژن بگذارد.


برای مطالعه در مورد Informed Consent  به این لینک مراجعه نمایید:


https://anesthpain.com/en/knowledgebase/category/tree.html#informed_consent.html


لطفا با حساسیت بالا این نکته را مدنظر داشته و فایل یا فرم رضایت بیمار را درکلیه مطالعات انسانی از نویسنده بخواهید.


در لینک بالا سه نمونه از "فرم رضایت بیمار" را برای دانلود قرار داده ایم. دو نمونه فارسی فرم از کمیته اخلاق وزارت بهداشت اخذ شده اند.