شماره 65 / 2019-10-31 / 4 مقاله
سردبیران مراقب باشند. | لزوم بازآموزی همه ارکان مجله در هنگام تایید پروف مقالات

پس از سابمیت مقاله اجازه افزودن حتی یک منبع یا Reference غیرمرتبط و یا دارای شائبه دستکاری را نداریم. انجمن بین المللی اخلاق در نشر در صورت مشاهده این موارد با شدیدترین اقدام تنبیهی خود که - تحریم مجله در کوپ میباشد - با متخلفین برخورد میکند. یکی از دلایل افزودن منبع توسط تیم سردبیری میتواند ارتقا کیفیت یک مقاله  باشد. این موارد بصورت پیشنهاد و در زمان Galley Proof به نویسنده مقاله پیشنهاد داده میشود. اما سردبیر و همکاران وی می بایست به دقت بر روی این مساله اشراف داشته باشند و با حساسیت ویژه از برور موارد خلاف اخلاق در نشر پیشگیری نمایند. به ویژه اگر منبعی که پیشنهاد افزودن آن را میدهیم ، مربوط به یکی از اعضا هیات تحریریه و یا سردبیر مجله باشد، این موضوع بسیار مهم تلقی شده و بدون تردید توسط کمیته اخلاق در نشر برخورد متناسب صورت خواهد گرفت. لذا شایسته است تا سردبیران محترم ضمن آگاهی کامل از این موارد پیشگیری نمایند. کمیته اخلاق در نشر یا COPE پس از کشف این موارد مجله را به لیست تحریم های COPE وارد میکند. پس لطفا در مورد این موضوع بدقت و با حساسیت آموزش لازم داده شود. به ویژه اگر ارجاع به خودی یا سلف سایتیشن به یکی از اعضا اصلی هیات تحریریه باشد، بلافاصله مجله با تحریمهای کوپ مواجه خواهد شد.

مجلات متخلف و سهل انگار جریمه و تحریم میشوند. آموزش سردبیران

کمیته بین المللی اخلاق در نشر یا COPE تنها نهاد بین المللی وضع کننده سیاست ها و قوانین اخلاق در نشر در مجلات دنیاست که با ساختار یک سازمان مردم نهاد یا NGO  از سال 1997 در انگلستان آغاز به کار نمود. 

نقش این نهاد تاکنون بصورت نظارتی و مشورتی و بصورت پیشنهاد بود. در صورتیکه یکی از طرفین نشر (نویسنده یا مجله) مشکلی در مسایل اخلاق در نشر داشتند، این سازمان پس از بررسی مستندات اقدام به توصیه میکرد. اما این سازمان از ابتدای امسال (2019) و به دنبال انتقادات فراوان ، از فاز نظارتی خود بیرون آمده و با یک ارتقا کاملا مشهود اقدام به جریمه متخلفان از هر دو گروه نویسندگان و مجلات می نماید. لذا شایسته است تا همه طرفین نشر بویژه مجلاتی که تعهد کوپ دارند، نسبت به اجرای کامل تعهدات اخلاق در نشر در مجلات خود اطمینان حاصل نمایند. بدیهی است مسوولیت هر نوع اقدام خلاف اخلاق در نشر ابتدا با سردبیر و سپس با ناشر مجله میباشد. از تبعات اصلی تحریم کوپ، خروج مجله از لیست کوپ و متعاقبا خروج از همه نمایه سازهای معتبر میباشد. در 5 سال اخیر درج نام مجله در سایت کوپ به عنوان یکی از شروط اولیه نمایه سازی میباشد.

خوانندگان بطور مستقیم قادر به ارایه نظرات و مشاهده داوری های تایید شده میباشند

با کمک ویجت یا ابزار پابلونز بطور آنلاین امکان ارتباط مستقیم خوانندگان با پابلونز در همه مجلات 17 گانه کوثر برقرار شد. پابلونز سامانه مدیریت داوری معتبر و یکی از محصولات موسسه Web of science  میباشد. ازاین به بعد در کنار هر مقاله (پایین و راست در صفحه اصلی و فول تکست مقالات) امکان ارتباط با صفحه مقاله در پابلونز برقرار گردیده است. خوانندگان میتوانند با ورود به صفحه اختصاصی هر مجله در پابلونز به مشاهده تاریخچه داوری های فعال هر مقاله بروند.

 

 

عدم درج نحوه مشارکت نویسندگان یکی از دلایل رد مقالات در مجلات علمی معتبر است

در سالهای اخیر رعایت اصول اخلاق در نگارش مقالات پزشکی  از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است. یکی از مهمترین اصول اولیه در نگارش مقالات ، احراز شرط نویسندگی در یک مقاله است. همه افراد درگیر در یک پروژه تحقیقاتی شایسته درج در بخش نویسندگان را ندارند. از اولین و مهمترین و پایه ای ترین اصول آموزش مقاله نویسی ، انتخاب صحیح نویسندگان مقاله است. انجمن بین المللی سردبیران علوم پزشکی شرایط نویسندگی را در چند بند بیان نموده است که بطور دقیق در این لینک بیان شده است. بسیاری از افراد درگیر در یک پروژه می بایست تنها در بخش تقدیر و تشکر مقاله نام برده شوند. یکی از بخش های مهم در هر مقاله علمی بخشی به نام "مشارکت نویسندگان" یا Authors Contribution میباشد. اما این بخش چیست و چگونه نوشته میشود؟ برای نگارش این بخش می بایست به دقت ساختار زیر رعایت گردد. از نوشتن موارد مبهم و کلی به شدت پرهیز نمایید.