مجله 48 / 2017-02-04 / 8 مقاله
با انتشار منظم ماهیانه با همکاری فرامنطقه ای

ماهنامه Hepatitis Monthly پس از ۱۵ سال انتشار منظم (۲۰۰۳ تا به امروز) موفق به کسب بالاترین Impact Factor در بین مجلات ایرانی گردیده است. همچنین این مجله موفق به سریع ترین زمان انتشار و نمایه سازی در ISI با مدت کمتر از ۲ ماه گردیده است.

به روز رسانی مجلات کوثر در پابمدسنترال

کلیه مقالات شماره مجله بیهوشی و درد انجمن بیهوشی و درد ایران و همچنین شماره مجله غدد درون ریز و متابولیسم وابسته به پژوهشگاه غدد دانشگاه شهید بهشتی در پایگاه پابمد سنترال آرشیو و لیست گردیدند.

یک تهدید جدی اخلاق در نشر که تشخیص آن توسط نرم افزارهای مشابهت یاب تقریبا غیرممکن است

انتشار مقالات مشابه حاصل از یک طرح پژوهشی با هدف افزایش تعداد مقالات علمی ، انتشار به روش سالامی (Salami Publishing) گفته میشود. در این روش که به آن سالامی اسلایسینگ (Salami Slicing) نیز گفته میشود ، ممکن است مقدمه، مواد و روش ها و یا نتایج در بین چند مقاله مشترک وجود داشته باشد. البته ممکن است مشابهت متنی در این مقالات موجود نباشد. (منبع)

اهمیت توجه سردبیران به ارجاعات ایرانی در مقالات منتشره

تولیدات علمی هر کشور از یک سو شامل مقالات علمی منتشره و از سوی دیگر شامل میزان ارجاع به مقالات ایرانی است. در سالهای اخیر به ویژه میزان ارجاعات اهمیت دوچندانی در علم سنجی کشورها ایفا می‌نماید.

وظیفه داوران مقاله درهنگام داوری دراهمیت بازتولید نتایج یک مقاله چیست؟

نویسندگان یک مقاله منتشره در سال ۲۰۱۸، تنها هشت روز پس از انتشار مقاله تقاضای بازپس گیری یا (Retract) مقاله خود را مطرح نمودند.

بازپس گیری یا Retract هم می تواند از سوی نویسنده و هم از سوی سردبیر مجله مطرح شود. از نظراصول، هنگامی که شکی در مورد اعتبار ( Validity) یا بازتولید (Reliability) مقاله از سوی نویسنده یا سردبیر ایجاد گردد، مقاله می تواند باز پس گرفته شود.

سرویسی جدید به نویسندگان جهت افزایش ارجاعات و اشتراک مقاله با محققین

اخیرا یک سرویس جدید از انتشارات MDPI بصورت Open Source و با ماهیت غیرانتفاعی یا non-profit ایجاد گردیده است که به کمک آن محققان میتوانند قبل از سابمیت مقاله خود در یک مجله خاص، اثر علمی خود را منتشر نموده و برای بهره برداری عموم مورد استفاده قرار دهند.
هر نوع مقاله آکادمیک که Peer Review نشده است را میتوان در این پایگاه سابمیت نموده و پس از بررسی منتشر خواهند شد. هر مقاله PrePrints در هر زمانی قابل آپدیت شدن و سابمیت مجدد میباشد.

نوع جدیدی از خواستگاری در بین محققین

تعجب نکنید! در مقاله ای که در یکی از مجلات انتشارات الزویر منتشر شده است، نویسنده اول (Rui Long), دانشجوی PhD, در قسمت acknowledgement بعد از تشکر از صبر و همراهی خانم (Panpan Mao) در طول سالهای گذشته، از وی تقاضای ازدواج کرده است. این خبر را سایت #retraction_watch نیز منعکس کرده است.

رعایت این موارد مانع از پایمال شدن حقوق مولفین است

کمیته ی بین المللی ادیتورهای مجلات پزشکی ( ICMJE ) برای نویسندگی یک مقاله چهار معیار را مطرح می کند (Authorship criteria) و شخصی که هر چهار معیار را داشته باشد می تواند به عنوان یک Author یا نویسنده قرار بگیرد.