شماره 77 / 2021-02-08 / 5 مقاله
در سال 2021 منتظر تغییرات عمده ایمپکت فکتور مجلات نمایه شده باشید

از ابتدای پیدایش ایمپکت فکتور و گزارش ارجاعات سالیانه مجلات از سوی موسسه کلاریویت، این گزارشات سالیانه بصورت گذشته نگر به مردم ارایه میشده است. یکی از مهمترین انتقادات به این گزاش سالیانه، عدم توجه به پویایی و دایمی بودن ارجاعات و نگاه مقطعی به ارجاعات هر مقاله بوده است. از ابتدای سال 2021 موسسه کلاریویت در فاز اول با حضور 6000 مجله دسترسی به اطلاعات ایمپکت فکتور را بصورت آینده نگر فراهم نموده است. این یکی از مهمترین تغییرات در ایمپکت فکتور مجلات خواهد بود و تغییرات عمده ای را در آنها ایجاد خواهد کرد. انتشارات کوثر نیز برای مجلات خود به این فاز آزمایشی پیوسته است.

مجلات علمی میراث ماندگار فرهنگ و علم ایران زمین

سه مجله جدید از دانشگاههای علوم پزشکی کشور به تازگی انتشار اولین شماره خود را با ما آغاز نمودند. مجله اول از دانشگاه علوم پزشکی دزفول با نام Trends in Medical Sciences در شماره اول خود موفق به انتشار دو مقاله خارجی گردید. مجله دوم نیزمجله ای است که با نگاه دقیق به ارتباط علوم پایه و علوم بالینی میپردازد. مجله سوم اما توسط تیمی از متخصصان بیهوشی به بررسی موضوعات طب درد و Neuromodulation میپردازد. این تیم در سابقه حرفه ای خود، انتشار و نمایه سازی مجله دیگری در اسکوپوس و پابمد (از انتشارات کوثر) را داراست. 

 

معتبرین پایگاه تهیه رزومه دانشگاهی برای دانشجویان و اعضا هیات علمی کجاست؟

برای معرفی خود به عنوان دانشجو، استاد و یا محقق نیاز به داشتن یک رزومه استاندارد داریم. "رزومه" شما اولین و مهمترین سند معرفی شماست. "رزومه نویسی" یک فن و حرفه تخصصی است که باید هر فردی در حدنیاز خودش از آن آگاه باشد. در سالهای اخیر، کارگاههای آموزشی متعددی با عنوان "رزومه نویسی" برگزار گردیده است. اخیرا پایگاه "پابلونز" از سایتهای زیرمجموعه کلاریویت (ISI Web of Science) اقدام به راه اندازی یک بخش ویژه برای "رزومه" نموده است. بدون شک، انتشار رزومه شما در این پایگاه میتواند قدم مثبتی در نمایش بهتر توانمندی های علمی شما باشد.

پس از هشت سال انتشار مداوم و منظم و نمایه سازی در معتبرترین نمایه های بین المللی

با تلاش و همراهی شما بزرگواران، مجله مرکز تحقیقات عفونی اطفال (APID) موفق به اخذ رتبه برتر در بین مجلات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در  بیست و یکمین  جشنواره ابوریحان بیرونی در سال ۱۳۹۹ شد. این مجله با 8 سال انتشار مداوم و منظم، موفق به کسب نمایه های بین المللی اسکوپوس و ISI (ESCI) شده و تاکنون 330 مقاله علمی پژوهشی را منتشر نموده است. داوری در این مجله به دو شیوه Single Blind و Open Peer Review در حال انجام است.
 

اطلاع از حقوق نویسندگی

هر مقاله علمی پژوهشی حاصل تلاش و سرمایه یک گروه است. با سابمیت یا ارسال یک مقاله به یک مجله علمی پژوهشی، حقوق مولفین دچار تغییراتی میشود. بطور مثال دیگر نویسنده قادر به سابمیت دوگانه و همزمان آن به مجله دیگری نمیباشد. بسیاری از نویسندگان با عدم اطلاع از این موضوع دچار خطاهای واضح اخلاق در نشر شده و ممکن است پیشینه پژوهشی خود را برای سالیان متمادی تخریب نمایند. سوال اینجاست که در چه زمانی پس از سابمیت میتوانیم بدون مشکل مقاله خود را از مجله خارج کنیم؟ طبق یک قرارداد مکتوب، از زمانی که مقاله در سایت مجله سابمیت میشود، دیگر امکان بازپس گیری و یا انصراف از آن تا اطلاع ثانوی از نویسندگان سلب میشود.