مجله 25 / 2015-12-06 / 6 مقاله
یکی از ارکان مهم در هیات تحریریه مجلات

در توصیف ارکان هر مجله علمی پژوهشی حضور یک سردبیر تمام وقت در کنار حداقل سه کمک سردبیر متبحر میتواند نقشی اساسی در موفقیت علمی مجله باشد. در هر نشریه میتوان یک یا چند Associate Editor تعریف کرد، امکان انتساب نقش Associate Editor به افراد در محدوده وظایف مدیر نشریه قرار می کیرد.

مقابله با سرقت ادبی

اقدام شایسته دولت برای تهیه لایحه مقابله با تقلب در آثار علمی می‌تواند یکی از اصولی‌ترین و به ‌روزترین اقدامات در جهت تصحیح حرکت علمی کشور محسوب گردد.

مجلات علمی در معرض بیشترین خطر برای سواستفاده های علمی قرار دارند

DOI یا Digital Object Identifier یک کد منحصر بفرد جهت ثبت یک نوشته موجود در وب است. که به نوعی کد شناسایی و ثبت اثر نیز محسوب می گردد.

اقدام دولت در تهیه قانون مبارزه با جرائم علمی

به مدد فراگیر شدن اینترنت و سهولت دسترسی به منابع علمی مهمترین آفت نگارش علمی متون علمی پیشگیری از سرقت ادبی و همچنین تقلب در تهیه آثار علمی است.

اقدام دولت در تهیه قانون مبارزه با جرائم علمی اگرچه دیرهنگام صورت پذیرفت ولی اجرای آن می تواند گامی مهم در اصلاح حرکت علمی فزاینده کشور باشد.

ithenticate و چک کلمه به کلمه

سرویس ithenticate خدمتی برای تشخیص پلاجیاریسم یا سرقت ادبی است که توسط شرکت iParadigms (از کالیفرنیا) از سال ۲۰۰۴ به ناشران، دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی، سازمان‌های دولتی و قضایی ارایه می‌شود.
به طور کلی هر نوشته علمی منتشر شده در وب به عنوان یک سند برای ارزیایی نوشته علمی در این سرویس مورد استفاده قرار می‌گیرد. روش تحلیل نوشته علمی وارد شده به این نرم افزار تحلیل کلمه به کلمه و متن به متن با سایر متون علمی می‌باشد.

بررسی درصد سرقت ادبی مقالات با نرم افزار iThenticate

بدنبال اقدامات اساسی صورت گرفته در تدوین قانون تقلب در آثار علمی و همچنین نیاز عموم دانشگاهیان کشور به تست و ارزیابی مقالات علمی خود با قوی ترین و کارآمدترین سرویس کنترل پلاجیاریسم دنیا، انتشارات بین المللی کوثر با افتخار امکان بهره گیری از این سرویس را برای کلیه دانشگاهیان فراهم می آورد.