مجله 17 / 2014-07-06 / 3 مقاله
برگ زرین دیگری در کارنامه پرافتخارترین مجله خاورمیانه

سرانجام و پس از یک ماه تاخیر، گزارش سالیانه ارجاعات مجلات (Journal Citation Report) یا همان  JCR توسط موسسه تامسون رویترزبه عنوان مالک ISI اعلام گردید. این گزارش که مهمترین و دقیق ترین مبنای علم سنجی و شاخص کیفیت علمی و ارجاعات مجلات در دنیا محسوب میشود، گزارش سالیانه خود را بر سه مبنای نام کشور، ناشر، و موضوع مجلات ارایه می نماید.

رشد عالی IF در تمامی مجلات کوثر

آنالیز اولیه گزارش سالیانه ارجاعات مجلات ارایه شده از سوی ISI (موسسه تامسون رویترز) مشخص نمود که هر ۵ مجله شاخص انتشارات کوثر در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال گذشته از ضریب نفوذ افزایشی برخوردار بوده اند. علیرغم افزایش سه برابری مقالات منتشره نسبت به سال گذشته در هر کدام از این مجلات، خوشبختانه نمودارها حاکی از افزایش ضرایب نفوذ این مجلات میباشند.

گزارش اختصاصی سای نیوز

سرانجام و پس از یک ماه تاخیر غیرقابل پیش بینی شب گذشته موسسه تامسون رویترز و بخش JCR آن به انتشار گزارش ارجاعات سالیانه مجلات نمایه شده خود اقدام نمود. این گزارش که به عنوان Journal Citation Report هر سال در نیمه سال میلادی منتشر میشود به عنوان معتبرترین و مهمترین ابزار سنجش کیفیت علمی مجلات نمایه شده آن در دنیا محسوب میشود.